fbpx

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia juridinius ir fizinius asmenis teikti paraiškas pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2021 m.)“. Skatinamas daugiau darbo vietų kuriantis verslas kaimo vietovėse, kuriose nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje.

Paramos suma – iki 200 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau naujų darbo vietų (vienai vietai iki 50 000 Eur.)

Finansavimo intensyvumas – 50%

Paraiškų teikimas: 2021 m. rugsėjo 01 d. – spalio 29 d.

Galimi pareiškėjai:

  • Kaimo vietovėse įregistruotos ir veikiančioms mažos ir labai mažos įmonės ataskaitiniais metais (2020 m.) vykdžiusios ir vykdančios ūkinę komercinę veiklą. Pajamos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių.
  • Kaimo gyventojai, ūkininkai veikiantys su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu, vykdantys ūkinę komercinę veiklą ir gaunantis iš šios veiklos metines pajamas, ne mažesnes nei 12 MMA dydžių.

Tinkamos išlaidos: Turi būti realiai suplanuotos, pagrįstos, būtinos projektui įgyvendinti ir numatytos paramos paraiškoje ir verslo plane. – projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas; – naujų statybinių medžiagų įsigijimas, naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu; – nauja technika ir įranga: speciali kompiuterinė ir programinė įranga, transporto priemonės (galima įsigyti N kategorijos, N1 klasės motorinę transporto priemonę kroviniams vežti); – infrastruktūros kūrimas (apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, kitos infrastruktūros); – bendrosios išlaidos (iki 5 proc. viso projekto biudžeto);

Projektų atranka Projektai, kuriems skiriama ES parama pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Maksimalus galimas surinkti projekto balas yra 100 – dalyvauti konkurse gali tie, kurie surenka ne mažiau kaip 50 balų. Balai skiriami už ilgesnį veiklos kaime laikotarpį, mažesnį prašomos paramos intensyvumą, daugiau sukurtų darbo vietų, projekto vietovę (nedarbo lygis rajone didesnis už vidutinį šalies) ir kt. – padėsime įsivertinti galimybes konsultacijos metu.

SUSISIEKITE:

 

 

 

Menu