fbpx

INOSTARTAS FINANSAVIMO TIKSLAS

 • Skatinti naujų inovatyvių SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų plėtojimą.
 • Skatinti įmonių savarankiškumą atliekant MTEP darbus įmonės viduje.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS:

 • Idėjos vystymas (rezultatas–sukurtas prototipas), vykdant MTEP veiklų 2-6 etapus pagal MTEP etapų klasifikacijos aprašą (Aprašo 10.1 veikla).
 • Tyrėjų/mokslininkų įdarbinimas ir kartu vystomi įmonės produktai, siekiant jų komercinio realizavimo (Aprašo 10.2 veikla).
 • Produkto vystymas (rezultatas–vertinta galutinio produkto bandomoji partija), vykdant MTEP veiklų 7-9 etapus pagal MTEP etapų klasifikacijos aprašą (Aprašo 10.3 veikla).

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 • Idėjos vystymui – SVV subjektai veikiantys iki 12 mėn. nuo veiklos registravimo dienos  (10.1veikla).
 • Tyrėjų/mokslininkų įdarbinimui – žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėn. nuo veiklos registravimo dienos, metinė apyvarta nemažesnė kaip15 000 Eur (10.2 veikla).
 • Produkto vystymui – SVV subjektai, veikiantys 12-36 mėn. nuo veiklos registravimo dienos (-//-), metinė apyvarta ne mažesnė kaip15 000 Eur (10.3 veikla).

FINANSAVIMAS

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma:

 • Aprašo 10.1 veikla – iki 33 225,91 Eur.
 • Aprašo 10.2 veikla – iki 51 633,12 Eur.
 • Aprašo 10.3 veikla – iki 49 838,87 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos yra projekto vykdymo išlaidos paslaugoms, autoriniams darbams, prekėms (medžiagoms ir trumpalaikiam turtui), projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos (idėjos ir produkto vystymo veikloms) ir projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos (mokslininko/tyrėjo įdarbinimo veiklai).

FINANSAVIMO INTENSYVYMAS

VeiklaPareiškėjo statusasVISI, išskyrus Vilnių, Kauną, Klaipėdą ir jų rajonusVilnius, Kaunas, Klaipėda ir jų rajonai
Idėjos vystymas (10.1 veikla)SVV90 proc.80 proc.
Tyrėjų/mokslininkų įdarbinimui (10.2 veikla)Labai maža, maža įmonė90 proc.80 proc.
Vidutinė įmonė90 proc.80 proc.
Produkto vystymas (10.3 veikla)SVV90 proc.80 proc.

SVARBU: Jei projekto metu bus kuriamos arba tobulinamos technologijos, susijusios su COVID-19, didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis – 100 proc.

Projektų įgyvendinimo trukmė:

 • Inovatyvaus verslo pradžios projektų trukmė iki 12 mėn. (10.1veiklai)
 • Tyrėjų/mokslininkų įdarbinimo projektų trukmė iki 24 mėn. (10.2 veiklai)
 • Inovatyvaus verslo plėtros projektų trukmė iki 18 mėn. (10.3 veiklai)

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS: iki 2021-03-31


PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS: iki 2021-03-31

Susisiekite:

Menu