fbpx

Kviečiame teikti projektus – Dzūkijos VVG (Lazdijų rajono kaimo VVG):

  1. Kvietimas – veiklos srities ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 80 000  Eur. Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.   Tinkami vietos projektų vykdytojai:

  • Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys  fiziniai asmenys vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus), vykdantys individualią veiklą.
  • Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys (labai mažos įmonės).

 

  1. Kvietimas –  veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 50 000 Eur. Tinkami vietos projektų vykdytojai:

  • Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos). Paramos lėšos gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
  • Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys  fiziniai asmenys vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus). Paramos lėšos gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
  • Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti   juridiniai asmenys (labai maža ir maža įmonė). Paramos lėšos gali sudaryti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Projektų paraiškas, kartu su Verslo planu ir susijusiais priedais reikia pateikti iki  2021 m. balandžio mėn. 22 d. 15.00 val.               

SUSISIEKITE:

Menu