fbpx

Kviečiame teikti projektus – Nemuno  VVG

 

Kvietimas – Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius LEADER-19.2-SAVA-5

 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti –75 000 Eur.

 

Tinkami vietos projektų pareiškėjai:

  1. Teisinis statusas – privatūs juridiniai asmenys. Pobūdis – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Paramos lėšos gali sudaryti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

 

  1. Teisinis statusas – fiziniai asmenys. Pobūdis – deklaravę gyvenamąją vietą VVG teritorijoje. Paramos lėšos gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

 

Projektų paraiškas, kartu su Verslo planu ir susijusiais priedais reikia pateikti iki  2021 m. balandžio mėn. 26 d. 16.00 val.

    

SUSISIEKITE:

Menu