fbpx

Džiugios naujienos startuolių kūrėjams – LR Ekonomikos ir Inovacijų ministerija jau yra paruošusi kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti:

Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti dirbtinio intelekto (DI), blockchain, robotikos procesų automatizavimo (RPA) produktus ir sprendimus. 

Biudžetas – 16.5 mln. €

Pareiškėjai – MVĮ (mažos ir vidutinės įmonės), kuriančios arba planuojančios kurti DI, RPA ar Blockhain sprendimus Vilniaus apsk.

Reikalavimai įmonėms: veikia ne ilgiau 5 metus. Netinkami pareiškėjai persiregistravę į Vilnių nuo 2022-07-15, tačiau gali būti naujos įmonės.

Finansavimo intensyvumas – iki 100 proc. 

Paramos suma priklauso nuo to, kurias stadijas planuojama eiti:

 1. Stadija iki 20 tūkst. €

Pirminė rinkos poreikių analizė, technologinės sprendimo koncepcijos rengimas, maketo testavimas, būsimo produkto ar sprendimo sudedamųjų dalių integracija siekiant patvirtinti jų sisteminį veikimą. Pretenduojant pristatoma sprendimo ar produkto idėja, pateikiamas būsimo sprendimo ar produkto aprašymas ir jo sukūrimo koncepcija.

 

2. Stadija iki 66 tūkst. € – Minimalaus gyvybingumo produkto (prototipo) kūrimui. 

Vykdomos veiklos: minimaliai gyvybingo produkto (minimum viable product) sukūrimas. Kuriamas konkretus produkto prototipas, jam suteikta reikiama konfigūracija, turinys, išvaizda ar kitos savybės, jo veikimą patvirtina laboratorinės ar kitos bandymo sąlygos (tam tikroje socialinėje aplinkoje). Testuojamas produkto (sprendimo) techninis efektyvumas ir jo tinkamumas rinkai, galima paklausa ir galimybės monetizuotis. 

Rezultatas: pateikiami dokumentai įrodantys, kad buvo sukurtas veikiantis sprendimo ar produkto prototipas (pvz., sukurto produkto ar sprendimo prototipo nuotrauka, specifikacija, bandymų protokolai (kopijos), kūrimo ataskaita arba jos nuorašas) remiantis MTEP 6 etapo rezultatu.

 

3. Stadija iki 102 tūkst. € –  Tinkamo rinkai produkto lygiui pasiekti (product-market fit).

Šioje stadijoje vykdomos veiklos: galutinis prototipo sukūrimas, produkto tinkamumo rinkai stadijos pasiekimas: produktas pristatomas potencialiems vartotojams. 

Rezultatas: pateikiami dokumentai įrodantys, kad buvo sukurtas sprendimas ar produktas (pvz., sukurto produkto ar sprendimo nuotrauka, specifikacija, bandymų protokolai (kopijos), kūrimo ataskaita arba jos nuorašas, nuorodos į tinklalapius, kita informacija, įrodanti, kad produktas ar sprendimas yra prieinamas vartotojams) remiantis MTEP 9 etapo rezultatu.  

 

 

Kvietimas birželio mėn. Galimybės:

 • Teikti paraišką į pirmą + antrą paeiliui (86 tūkst.) – naujoms idėjoms (TRL 1-6)
 • Teikti paraišką tik į trečią stadiją (102 tūkst.) – reikia jau turėti prototipą (TRL 7-9)

Įgyvendinimas 6 mėn. kiekvienai stadijai.

Finansuojama ne mažiau 170 projektų Vilniaus apsk.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Įranga, įrenginiai ir kitas turtas (prog. įrangos įsigijimas, modifikavimas ar nuoma, licencijos, patentai, serverių nuoma) – iki 10 proc. biudžeto
 • Projekto vykdymas (darbo užmokestis ir paslaugos) 
  • išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų įsigijimui – iki 25 proc. biudžeto
  • darbuotojų DU ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams. 

Atrankos kriterijai:

 • Produktas ar  sprendimas naujumo/inovatyvumo lygmuo
  • Rinkos lygmeniu (18)
  • Pasalulio lygmeniu (30)
 • Teikiama paraišką į trečią arba pirmą+antrą stadiją (25)
 • Pareiškėjas arba jo darbuotojas (-ai) dalyvavo (dalyvauja) įgyvendinant bent vieną finansavimą gavusį nacionalinį/tarptautinį MTEP projektą:
  • Nacionalinio lygmens – (15)
  • Tarptautinio lygmens – (20)
  • Nacionalinio ir tarptautinio lygmens – (25)
 • Pareiškėjas deklaravę MTEP veiklai skirtas lėšas Valstybės duomenų agentūrai (5)
 • Prie projekto prisidedama įmonės lėšomis (3-15)
  • pirmiesiems 20 proc. projektų – (15) 
  • antriesiems 20 proc. – (12) ir t.t. iki (3)

Kvietimas skelbiamas jau birželio mėn., todėl kviečiame pasinaudoti finansavimo galimybėmis.

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

NPR patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais:

Samuelis Dičius

📞+ 370 614 65612

📩 samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKITE: