fbpxINOČEKIAI FINANSAVIMO TIKSLAS

 • Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus.
 • Tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti MTEP veiklas.
 • Skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą ir pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS:

 • Techninės galimybių studijos parengimo paslaugų įsigijimas (Aprašo veikla 10.1).
 • Projektams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklą („Seal of Excellence) pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“, bet negavusiems paramos priemonės „MVĮ instrumentas“ 1etapo (fazės) veikloms (techninių, komercinių galimybių įvertinimo veikloms), įgyvendinti (Aprašo veikla10.2).
 • MTEP paslaugų įsigijimas (Aprašo veikla10.3).

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas),vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas (partneriai NEGALIMI):

 1. Pradedantysis inovatorius
 2. Vykdo veiklą mažiau nei 1 metus arba neturi patirties MTEP srityje ir
 3. Turi metinių veiklos pajamų ne mažiau kaip 3.000 Eur.
 4. Brandusis inovatorius
 5. Vykdo veiklą ilgiau nei 1 metus + turi patirties MTEP srityje (per paskutinius 3 metus yra vykdęs vieną ar daugiau MTEP projektų ir
 6. Turi metines pajamas ne mažesnes kaip 10.000 Eur.

FINANSAVIMAS

Didžiausia galima projektui tinkamų finansuoti išlaidų suma:

 1. TGS rengimui(veikla10.1):
 2. 7.305 Eur (7.478 Eur jei PVM negali susigrąžinti), jei yra pradedantysis inovatorius;
 3. 26.722 Eur (27.354 Eur jei PVM negali susigrąžinti), jei yra brandus inovatorius.
 • Kokybės ženklo projekto veikloms įgyvendinti (veikla10.2) –71.429 Eur
 • Mokslinių tyrimų veikloms įgyvendinti (veikla10.3):
 • 12.801 Eur (13.153 Eur jei PVM negali susigrąžinti), jei yra pradedantysis inovatorius;
 • 46.826 Eur (48.114 Eur jei PVM negali susigrąžinti), jei yra brandus inovatorius.
 • Eksperimentinės plėtros veikloms įgyvendinti (veikla10.3):
 • 20.225 Eur (20.845 Eur jei PVM negali susigrąžinti), jei yra pradedantysis inovatorius;
 • 73.984 Eur (76.252 Eur jei PVM negali susigrąžinti), jei yra brandus inovatorius.

FINANSAVIMO INTENSYVUMAS

VeiklaDidžiausia galima finansuojamoji dalis pagal valstybės pagalbos gavėjo statusą  
 Didelė įmonėVidutinė įmonėLabai maža ar maža įmonė
Techninėms galimybių studijoms atlikti (10.1 veikla)50 proc.60 proc.70 proc.
Kokybės ženklo projektams („Seal of Excellence“) (10.2 veikla)50 proc.
Moksliniams tyrimams (TPL 2-5) (10.3 veikla)50 proc.60 proc.70 proc.
Eksperimentinei plėtrai (TPL 6-9) (10.3 veikla)25 proc.35 proc.45 proc.

SVARBU: Projektas turi atitikti bent vieną TEMINĮ SPECIFIŠKUMĄ, nustatytą Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) KRYPČIŲ ir jų PRIORITETŲ konkrečiame VEIKSMŲ PLANE.

Projektų įgyvendinimo trukmė:

 • Ne ilgesnė nei 12 mėn.10.1 ir 10.2 veikloms (+ 2 mėn. maksimalus pratęsimas);
 • Ne ilgesnė nei 24 mėn.10.3 veiklai (+ 6 mėn.maksimalus pratęsimas).

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS: iki 2021-03-31

Susisiekite:

Menu