fbpx

ES parama Švenčionių raj. verslo plėtrai

 

II. Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėtiPagal veiklos sritį bus teikiama parama kuriant naujus ne žemės ūkio verslus, įvairinant veiklas, įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai ir juridiniai asmenys, t.y. ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

Finansai :  viso – 560 000, vienam – 50 000, intensyvumas –  iki  70 proc. kai labai maža įmonė, kitoms – 50 proc.

Paraiškos iki – 05.24

III. Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ 

Remiamos veiklos: Pagal veiklos sritį teikiama parama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Pagal Priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK), išskyrus veiklas, išvardintas FSA 4.2.6.1. papunktyje.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai ir juridiniai asmenys, t.y. ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža ir vidutinė įmonė.

Finansai : viso – 329 724, vienam – 49 818, intensyvumas – iki  70 proc. kai labai maža įmonė, kitoms – 50 proc.

Paraiškos iki – 05.24

 

SUSISIEKITE:

Menu