fbpx

Pasiketimai E-Verslo modelis COVID-19 projekte – nuo šiol vadinsis  “E-komercijos modelis COVID-19”.

2021 m. II-ajį ketvirtį įmonėms, galvojančioms apie E-komercijos modelių diegimą savo veikloje yra planuojamas konkursinis kvietimas (truksiantis ne mažiau 30 d., kurio metu bus renkami balai ir sudaroma geriausiųjų eilė) teikti paraiškas negrąžintinai paramai gauti.

Kvietimo biudžetas: 40 000 000 eurų.

  • Siekiama, kad šių projektų metu įmonėms lengviau pavyktų perorientuoti verslo procesus, juos suskaitmeninti ir koncentruotis į klientų savitarnos sprendimus.

Remiamos veiklos:

  • Klientų (B2C, B2B) savitarnos/platformos vystymo sprendimai e. parduotuvėse, B2B platformose;
  • išteklių valdymo sistemų sprendimai ir integravimas į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas;
  • Gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimai;

 

Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios iš pačios pagamintos produkcijos ir / ar suteiktų paslaugų vidutinės metinės pardavimo pajamos per 3 finaSnsinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų.

  • Pareiškėjo pajamų pokytis 1 metai po projekto įsigyvendinimo turės būti ne mažesnis negu 20% arba prašomo finansavimo suma.

(Pajamų pokytis skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų pagal paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis (2020 m.))

 

Prioritetas projektams:

  • „Ekonomikos atsigavimas ir atsparumo didinimas COVID-19 krizės metu“ – vertinama ar dėl pandemijos ir veiklų apribojimų įmonių apyvarta sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.

(vidutinė apyvarta, lyginant 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., su praėjusių metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta).

  • Prioritetas suteikiamas tiems projektams, kurie turės didesnį pajamų augimo potencialą. Aukštesnis įvertinimas – numačiusiems didesnį pajamų padidėjima per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos.

 

SUSISIEKITE:

 

 

 

Menu