fbpx

2021 m. III-jį ketvirtį įmonėms, galvojančioms apie E-komercijos modelių diegimą savo veikloje yra planuojamas konkursinis kvietimas (truksiantis ne mažiau 30 d., kurio metu bus renkami balai ir sudaroma geriausiųjų eilė) teikti paraiškas negrąžintinai paramai gauti.

Galima prašomos paramos suma: 10 – 50 tūkst. eur.  Finansavimo intensyvumas – 75%

Kvietimo biudžetas: 40 000 000 eurų.

Remiamos veiklos – e. komercijos modelių diegimas, perorientuojant išorinius procesus ir juos skaitmeninant per:

  1. Klientų savitarnos* sprendimų vystymą (B2B, B2C, B2G) el. prekybos/paslaugų platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus.

(*sprendimai, skirti sklandžiai komunikacijai su klientais, prekybai, pardavimų informacijos valdymui, duomenų apsikeitimui, pasiūlymų, sutarčių kitų dokumentų rengimui ir kt.)

  1. Išteklių valdymo sistemų* sprendimai ir jų integravimas į el. prekybos/paslaugų platformas;

(*sprendimai, kurie užtikrina optimalų atsargų, prekių, teikiamų paslaugų planavimą, jų atnaujinimą, tiekimą  ir pan.)

Finansuojamos šiems sprendimams įgyvendinti reikalingos išlaidos:

  • Programavimo darbų išlaidos;
  • Programinė įranga: įsigijimas ir pritaikymas arba esamos programinės įrangos atnaujinimas;
  • programinės įrangos nuoma reikalinga projekto įgyvendinimui ir išlaidos poprojektinės priežiūros laikotarpiui;
  • projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokestis, atliekančių su e-komercijos modelio diegimu būtinas užduotis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams (pvz.: prekių kortelių aprašymas, sukonfigūravimas, pasiruošimas diegimui, testavimas ir kt.) – iki 20% viso biudžeto.

Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios iš pačios pagamintos produkcijos ir / ar suteiktų paslaugų vidutinės paskutinių 3 metų pardavimo pajamos per arba vidutinės metinės pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų.

Prioritetas projektams:

  • „Ekonomikos atsigavimas ir atsparumo didinimas COVID-19 krizės metu“ – vertinama ar dėl pandemijos ir veiklų apribojimų įmonių apyvarta sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.

(vidutinė apyvarta, lyginant 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., su praėjusių metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta).

  • Prioritetas suteikiamas didesnį pajamų augimo potencialą nusimačiusioms įmonėms.

(Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir paskutinės finansinės atskaitomybės (2020 m.).

SUSISIEKITE:

 

 

 

Menu