fbpx

Liepos mėn. yra numatomas konkursinis kvietimas teikti paraiškas negrąžintinai paramai gauti pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“
Galima prašomos paramos suma: 20 – 70 tūkst. eur.  Intensyvumas – 75%

Priemonė skirta MVĮ, kurios siekdamos konkurencinio pranašumo, yra pasirengusios investuoti į originalių rinkodaros sprendimų kūrimą, tobulinimą ir diegimą, prekių ir paslaugų dizainą.

Remiamos veiklos:

 • Gaminių ar paslaugų dizaino sprendimų sukūrimas/vystimas ir diegimas.

Dizaino tyrimo, dizaino konepcijos idėjos parengimo ir jos detalizavimo, maketo, vizualizacijos ar eskizo sukūrimo paslaugų pirkimo išlaidos.

 • Dizaino vystymo išlaidos, reikalingos kūrimui, trūkumų šalinimui, išbandant gaminį pagal naują dizainą, pavyzdžio gamyba ar paslaugos teikimo schemos (prototipo) testavimas.

(gamybos technologo, testuotojo, produkto vystymo vadovo ir pan. projekto vykdytojo darbuotojų – DU išlaidos)

Rinkodaros inovacijų išlaidos:

Turi būti skirtos produktui/paslugai, kuriam buvo kuriamas ir diegiamas naujas dizainas.

 • Rinkodaros socialiniuose tinkluose išlaidos (Social Media Marketing);
 • Video reklamos sukūrimo ir viešinimo internete išlaidos;
 • Mobiliosios rinkodaros išlaidos;
 • Reklamos internetiniuose portaluose išlaidos (reklaminių skydelių (angl. Banners), reklaminių straipsnių išlaidos);
 • Turinio rinkodaros išlaidos (internetiniai dienoraščiai (angl. blogs), el. knygos ir kt. el. leidiniai, nuotraukos, instrukcijos ir vadovai).

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėn.

Gali būti pradėtas įgyvendinti 3 mėn. iki paraiškos teikimo dienos, tačiau išlaidos yra patiriamos pareiškėjo rizika.

Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip 1 m. Metinė apyvarta iš savo pačios pagamintos produkcijos ir / ar suteiktų paslaugų yra ne mažesnė kaip 50 000 eurų (skaičiuojamas paskutinių 3 m. pardavimo pajamų vidurkis arba per laikotarpį nuo įregistravimo dienos, jeigu įmonė veikia trumpiau).

 • Paslaugas turi teikti vieno iš labiausiai dėl COVID-19 nukentėjusio – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus fiziniai asmenys ar įmonė.[1]

 

Prioritetas ir vertinimas projektams:

 • Vertinama ar dėl įsigaliojusios valstybės lygio ekstremaliosios COVID-19 situacijos ir veiklų apribojimų įmonių apyvarta sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.

(vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta).

 • Prioritetas suteikiamas didesnį pajamų augimo potencialą nusimačiusioms įmonėms.

Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir paskutinės finansinės atskaitomybės (2020 m.).

[1]

Kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) veiklų pavadinimas

EVRK 2 kodas

 
   

Audiovizualinės medijos

 

 

Kompiuterių programavimo veikla

62.01

 

 

Kompiuterinių žaidimų leidyba

58.21

 

 

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas

59.12

 

 

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba

59.11

 

 

Radijo programų transliavimas

60.10

 

 

Kino filmų rodymas

59.14

 

 

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

 

 

Televizijos programų rengimas ir transliavimas

60.20

 

 

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas

59.13

 

 

Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla

70.21

 

 

Naujienų agentūrų veikla

63.91

 

 

Reklamos agentūrų veikla

73.11

 

 

Fotografavimo veikla

74.20

 

 

Scenos pastatymų veikla

90.01

 

 

Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla

90.02

 

 

Dizainas, projektavimas, leidyba

 

 

Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba

32.12

 

 

Specializuota projektavimo veikla (pramoninis, grafinis, interjero dizainais, modeliavimas)

74.10

 

 

Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba

32.13

 

 

Meninė kūryba

90.03

 

 

Architektūros veikla

71.11

 

 

Knygų leidyba

58.11

 

 

Laikraščių leidyba

58.13

 

 

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

58.14

 

 

Kita leidyba

58.19

 

 

Vertimo raštu ir žodžiu veikla

74.30

 

 

Kitos KKI veiklos: turizmas, švietimas

 

 

Ekskursijų organizatorių veikla

79.12

 

 

Atrakcionų ir teminių parkų veikla

93.21

 

 

Muziejų veikla

91.02

 

 

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas

91.03

 

 

Meno įrenginių eksploatavimo veikla

90.04

 

 

Bibliotekų ir archyvų veikla

91.01

 

 

Kultūrinis švietimas (menų mokyklų veikla)

85.52

 

 

Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.61

 

 

Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.62

 

 

Muzikos ir vaizdo įrašų  mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.63

 

 

Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba

47.78.10

 

 

Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba

47.79.10

 

 

Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma

77.22

 

 

Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.20

 

 

 

 

[1]

Kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) veiklų pavadinimas EVRK 2 kodas  
   
Audiovizualinės medijos    
Kompiuterių programavimo veikla 62.01    
Kompiuterinių žaidimų leidyba 58.21    
Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas 59.12    
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba 59.11    
Radijo programų transliavimas 60.10    
Kino filmų rodymas 59.14    
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba 59.20    
Televizijos programų rengimas ir transliavimas 60.20    
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas 59.13    
Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla 70.21    
Naujienų agentūrų veikla 63.91    
Reklamos agentūrų veikla 73.11    
Fotografavimo veikla 74.20    
Scenos pastatymų veikla 90.01    
Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla 90.02    
Dizainas, projektavimas, leidyba    
Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba 32.12    
Specializuota projektavimo veikla (pramoninis, grafinis, interjero dizainais, modeliavimas) 74.10    
Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba 32.13    
Meninė kūryba 90.03    
Architektūros veikla 71.11    
Knygų leidyba 58.11    
Laikraščių leidyba 58.13    
Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba 58.14    
Kita leidyba 58.19    
Vertimo raštu ir žodžiu veikla 74.30    
Kitos KKI veiklos: turizmas, švietimas    
Ekskursijų organizatorių veikla 79.12    
Atrakcionų ir teminių parkų veikla 93.21    
Muziejų veikla 91.02    
Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas 91.03    
Meno įrenginių eksploatavimo veikla 90.04    
Bibliotekų ir archyvų veikla 91.01    
Kultūrinis švietimas (menų mokyklų veikla) 85.52    
Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.61    
Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.62    
Muzikos ir vaizdo įrašų  mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.63    
Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba 47.78.10    
Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba 47.79.10    
Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma 77.22    
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72.20    

 

SUSISIEKITE:

 

 


 

 

Birželio mėn. yra numatomas konkursinis kvietimas teikti paraiškas negrąžintinai paramai gauti pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“
Kvietimo biudžetas: 7 700 000 eurų.

Finansavimo suma: iki 100 tūkst. eur.  (jei prašoma ir dizaino, ir rinkodaros sprendimams)

 • Priemonė skirta MVĮ, kurios jau veikia ir, siekdamos konkurencinio pranašumo, yra pasirengusios investuoti į originalių paslaugų sprendimų kūrimą, tobulinimą ir diegimą, prekių ir paslaugų dizainą.

Remiamos veiklos:

 • Inovatyvaus dizaino ir rinkodaros sprendimai.
 • Skatinama diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos procesuose ir (arba) paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką. Originalus produktų sprendimas – tai kūrybinės veiklos rezultatas, suteikiantis esamam gaminiui arba paslaugai naujas charakteristikas, įskaitant rinkodaros sprendimus.

Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip 1 m. Metinė apyvarta iš savo pačios pagamintos produkcijos ir / ar suteiktų paslaugų yra ne mažesnė kaip 50 000 eurų (skaičiuojamas paskutinių 3 m. pardavimo pajamų vidurkis arba per laikotarpį nuo įregistravimo dienos, jeigu įmonė veikia trumpiau).

 • Paslaugas turi teikti vieno iš labiausiai dėl COVID-19 nukentėjusio – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus fiziniai asmenys ar įmonė.[1]

 

Pareiškėjas su paraiška turi su kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančiu fiziniu asmeniu ar įmone sudarytą darbo arba paslaugų teikimo sutartį (gali būti preliminarioji paslaugų teikimo sutartis, taip pat gali būti ir įmonės darbuotojas, jei turi pakankamą kvalifikaciją).

Prioritetas projektams:

 • Vertinama ar dėl įsigaliojusios valstybės lygio ekstremaliosios COVID-19 situacijos ir veiklų apribojimų įmonių apyvarta sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.

(vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta).

 • Prioritetas suteikiamas didesnį pajamų augimo potencialą nusimačiusioms įmonėms.

Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir paskutinės finansinės atskaitomybės (2020 m.).

[1]

Kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) veiklų pavadinimas EVRK 2 kodas  
   
Audiovizualinės medijos    
Kompiuterių programavimo veikla 62.01    
Kompiuterinių žaidimų leidyba 58.21    
Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas 59.12    
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba 59.11    
Radijo programų transliavimas 60.10    
Kino filmų rodymas 59.14    
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba 59.20    
Televizijos programų rengimas ir transliavimas 60.20    
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas 59.13    
Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla 70.21    
Naujienų agentūrų veikla 63.91    
Reklamos agentūrų veikla 73.11    
Fotografavimo veikla 74.20    
Scenos pastatymų veikla 90.01    
Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla 90.02    
Dizainas, projektavimas, leidyba    
Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba 32.12    
Specializuota projektavimo veikla (pramoninis, grafinis, interjero dizainais, modeliavimas) 74.10    
Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba 32.13    
Meninė kūryba 90.03    
Architektūros veikla 71.11    
Knygų leidyba 58.11    
Laikraščių leidyba 58.13    
Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba 58.14    
Kita leidyba 58.19    
Vertimo raštu ir žodžiu veikla 74.30    
Kitos KKI veiklos: turizmas, švietimas    
Ekskursijų organizatorių veikla 79.12    
Atrakcionų ir teminių parkų veikla 93.21    
Muziejų veikla 91.02    
Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas 91.03    
Meno įrenginių eksploatavimo veikla 90.04    
Bibliotekų ir archyvų veikla 91.01    
Kultūrinis švietimas (menų mokyklų veikla) 85.52    
Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.61    
Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.62    
Muzikos ir vaizdo įrašų  mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.63    
Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba 47.78.10    
Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba 47.79.10    
Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma 77.22    
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72.20    

 

 

SUSISIEKITE:

 

 


 

Menu