fbpx

Įvairių rajonų vietos veiklos grupės (VVG) šių metų I-II ketvirčiais skelbia kvietimus teikti paraiškas ne žemės ūkio verslo pradžiai ir / arba plėtrai, kuriant naujas darbo vietas.

Galimi pareiškėjai yra fziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė. Pareiškėju negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

Maksimali vienam projektui skiriama paramos suma – nuo 35 000 iki 70 000 eur. Tiksli suma priklauso nuo rajono, kuriame paskelbtas kvietimas.

Finansavimo intensyvumas – iki 70 proc.

Tinkamos išlaidos:

  • naujos technikos, įrangos, įrenginių, įrankių, mechanizmų, baldų ir pan., skirtų vietos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas vietos projekto įgyvendinimo vietoje;
  • projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas
  • verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos)

Paraiškos renkamos iki datų nustatytų VVG paskelbtuose kvietimuose (I-II ketvirtis)

Turite įmonę rajone ir norite pasitikrinti, ar galite teikti paraišką? Paskambinkite, padėsime įsivertinti galimybes ir rasti geriausią jūsų projekto sprendimą.

 SUSISIEKITE:

 

    Menu