fbpx

Sporto rėmimo fondas (SRF) 2022 metams skelbia kvietimą teikti paraiškas, skirtą finansuoti esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrą priežiūrą ir remontą – todėl kviečiame pradėti ruoštis ir pasinaudoti 90 proc. finansavimu.

Kvietime esama sporto bazė suprantama kaip registruotas sporto paskirties pastatas/sporto paskirties inžinerinis statinys fizinio aktyvumo ir (arba) sporto pratyboms, varžyboms ir (arba) kitiems sporto renginiams rengti, kuriame per pastaruosius trejus metus (2019–2021 m.) reguliariai vyksta arba vyko pratybos ir (arba) bent kartą per ketvirtį kiekvienais metais vyksta arba vyko varžybos ar kiti sporto renginiai.

Finansavimo tikslas

– atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą

–  teikiami projektai turi prisidėti prie esamų sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo

Paramos suma – iki 450 000 eur.

Tinkamos išlaidos:

  • statybos, rekonstrukcijos darbai (išskyrus naujų objektų), žemės sklypo darbai, inžinerinės veiklos bei paslaugos ir kt. kas būtina esamų sporto pastatų atnaujimo darbams atlikti
  • įranga, kuri užtikrins sporto bazės naudojimą pagal paskirtį; mažajai architektūrai (lauko suoliukai, šiukšlių dėžės); baldams, kurie reikalingi sporto pastatui funkcionuoti (pvz., persirengimo kambario spintelės, suoliukai ir pan.)
  • viešinimo, projekto administravimo ir kt. pagrįstos vykdymo išlaidos

Pareiškėjai – visi juridiniai asmenys arba jų grupė. Ketinama gerinti esama sporto bazė pareiškėjui turi priklausyti nuosavybės teise arba perduota valdyti.

Įgyvendinimo laikotarpis – iki 4 metų.

Prioritetai projektams, kuriuose:

  • Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra.
  • Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas.
  • Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas.

Paraiškos renkamos iki 2022 m. kovo 1 d.

Padėsime įsivertinti galimybes ir rasti geriausią jūsų projekto sprendimą nemokamos konsultacijos metu.

 SUSISIEKITE: