fbpx

Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas

Šiuo metu pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, Kultūros
ministerija ruošia kvietimą teikti paraiškas finansavimui – „Kultūros paveldo aktualizavimas ir
įveiklinimas“. Kvietimo biudžetas – 12 mln. Eur.

Finansuojamos veiklos
Kultūros paveldo objektų kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms ir su jomis
susijusioms edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir panašioms reikmėms.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI: Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys – kultūros paveldo objektų savininkai ar
valdytojai.

Didžiausia finansavimo suma – iki 750 000 eur.
Finansavimo intensyvumas – iki 85 proc.

Atrankos kriterijai:
◾️Projektui skiriamo finansavimo efektyvumas kultūros paveldo objekte. Lankomumo pokytis
2029 m. lankytojų skaičiaus pokytis lyginat su 2022 m. lankytojų skaičiumi.
(Didesnis balas skiriamas pareiškėjams, kurių projektui skiriamo finansavimo efektyvumas
bus didesnis, t.y. finansavimo poreikis reikalingas vienam papildomam lankytojui pritraukti
yra mažesnis).
◾️Pareiškėjo prisidėjimas didesniu nuosavu indėliu.
◾️Kultūros paveldo objekto reikšmė. Vertinama pagal objektui suteiktą statusą, kuris yra
nurodytas Kultūros vertybių registre:
1. kultūros paminklas (nacionalinis reikšmingumo lygmuo),
2. valstybės saugomas objektas (regioninio reikšmingumo lygmuo),
3. savivaldybės saugomas objektas (vietinio reikšmingumo lygmuo).

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus
finansavimui gauti.

NPR patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais:
+ 37061465612
samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKTI: