fbpx

MTEP IR PATENTAVIMO VYKDYMAS – NE VILNIAUS REGIONO INOVATORIAMS

LR Ekonomikos ir Inovacijų ministerija 2023 m. yra parengusi 3 kvietimus iš “Naujos kartos Lietuva” programos MTEP veikloms finansuoti – Inostartas, Inopažanga ir Inobranda. Finansavimas įmonėms ne Vilniaus regione, užsiimančioms tyrimų ir moksline veikla ankstyvojoje naujų produktų gamybos stadijoje. Kviečiame pradėti ruoštis bei pasinaudoti finansavimu iki 85 proc.

Paraiškų teikimas – nuo 2023 m. sausio

Bus sudarytos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinamas IN kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai.

Tinkami pareiškėjai:

MVĮ (labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės), didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ, veikiančios Vidurio ir Vakarų regionuose (viskas išskyrus Vilniaus reg.)

Finansavimo intensyvumas.:

 • 50% Mokslinių tyrimų veikloms (TRL 2-6)
 • 25% Eksperimentinė plėtra (TRL 6-9)

Padidinimas:

+10% vidutinėms įmonėms (50-250 darbuotojų; 10 – 50 mln. apyvartos)

+20% labai mažoms ir mažoms įmonėms (iki 50 darbuotojų ir 10 mln. apyvartos)

+15% už veiksmingą bendradarbiavimą

Patentavimu: 85% fiksuotas intensyvumas.

 

Skelbiami 3 konkursai atitinkamai pagal pareiškėjo patirties lygį:

 1. Pradedantiems inovatoriams (Biudžetas 1.8 mln.)

Finansavimas iki 200 000 Eur

Pradedantysis inovatorius:

 • pareiškėjas paraiško pateikimo dieną vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus ir veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos yra ne mažesnės kaip 3 000 eur.
 • arba vykdantis veiklą ilgiau kaip 1 metus, bet neturintis patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) ir pajamos ne mažesnės kaip 3 000 eur.

 

 1. Pažengusiems inovatoriams (Biudžetas 20 mln.)

Finansavimas iki 1200 000 Eur

Pažengęs inovatorius:

 • pareiškėjas, vykdantis veiklą daugiau kaip 1 metus, jo veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus arba nuo veiklos registravimo dienos yra ne mažesnės kaip 75 000 eur. (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos),
 • taip pat išlaidos MTEP yra ne mažesnės kaip 10 000 eur per 3 m.

 

 1. Brandiems inovatoriams (Biudžetas 15 mln.)

Finansavimas iki 2 000 000 Eur

Brandus inovatorius:

 • pareiškėjas, vykdantis veiklą daugiau kaip 3 metus, jo veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus yra ne mažesnės kaip 300 000 eur. (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos),
 • taip pat išlaidos MTEP yra ne mažesnės kaip 30 000 eur per 3 m.

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

 

Atrankos kriterijai:

 • Projekto įgyvendinimo metu sukurtų produktų komercinimo potencialas
 • Pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto įgyvendinimo metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis
 • Projekto įgyvendinimo metu sukurto (-os) produkto (inovacijos) reikšmingumo lygis
 • Įmonėje sukurtų pilnų etatų, skirtų tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skaičius projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto įgyvendinimo
 • Pareiškėjo patirtis įgyvendinant MTEPI veiklas (tik pažengusiems ir brandiems)
 • Pareiškėjo patirtis dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose (tik pažengusiems ir brandiems)

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime paraišką ir reikalingus
dokumentus finansavimui gauti.

NPR patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais:
+ 370 614 65612
samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKITE: