fbpx

Įvairių rajonų vietos veiklos grupės (VVG) šiuo metu skelbia kvietimus teikti paraiškas ne žemės ūkio verslo pradžiai ir/arba plėtrai, kuriant naujas darbo vietas. Šios vietos turėtų būti skirtos darbuotojams registruotiems rajono teritorijoje bei išlaikomos ne mažiau 3 m.

Galimi pareiškėjai yra fziniai ir juridiniai asmenys.

Maksimali vienam projektui skiriama paramos suma –  iki 100 000 eur. Tiksli suma priklauso nuo rajono, kuriame paskelbtas kvietimas.

Finansavimo intensyvumas

 • 70 proc. labai mažai įmonei (iki 10 darbuotojų)
 • 50 proc. mažai ar vidutinei įmonei (nuo 10 darbuotojų)

Tinkamos išlaidos skirtos naujos darbo vietos sukurimui:

 • naujos technikos, įrangos, įrenginių, įrankių, mechanizmų, baldų ir pan., skirtų vietos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas vietos projekto įgyvendinimo vietoje;
 • projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas
 • verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos)

Paraiškos renkamos iki datų nustatytų VVG paskelbtuose kvietimuose. Pristatome šiuo metu atvirus kvietimus bei jų programas:

 

 1. Vilniaus raj. VVG

„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“

Paskelbimo data: 2022-11-10 – 2022-12-12

Paramos suma – 81 096,00 Eur ;

Intensyvumas  – 70 %

Papildomai 2023 m. I ketv. planuojamas kvietimas Verslo pradžiai.

 

 1. Šilutės raj. VVG

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“

Paskelbimo data: 2022 gruodžio mėn.

Paramos suma – 99 962,00 Eur ;

Intensyvumas  – nuo 50 iki 70 %

 

 1. Rokiškio raj. VVG

Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama verslui plėtoti“

Paskelbimo data: 2022-11-24 – 2022-12-28

Paramos suma – 22 370,25 Eur

Intensyvumas  – nuo 50 iki 70 %

 

 1. Ukmergės raj. VVG

„Investicijos į materialųjį turtą“veiklos sritiis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“

Paskelbimo data: 2022-11-03 – 2022-12-05

Paramos suma – 33 674,50  Eur.

Intensyvumas – 70 %

 

 1. Rokiškio raj. VVG

“Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritiis “Parama verslui plėtoti“

Paskelbimo data: 2022-11-24 – 2022-12-28

Paramos suma  – 22 370,25 Eur

Intensyvumas – nuo 50 iki 70 %

 

 1. Jonavos raj. VVG

Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Paskelbimo data: 2022-10-31 – 2023-12-28

Paramos suma 100 000 Eur

95 proc. Intensyvumas

 

 1. Ignalinos raj. VVG

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“,

Paskelbimo data: 2022-11-03 – 2022-12-05

Paramos suma 144,530.04

Intensyvumas – nuo 50 iki 80 %

 

„Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“

Paskelbimo data: 2022-11-03 – 2022-12-05

Paramos suma 154,112.49

Intensyvumas – nuo 50 iki 70 %

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

NPR patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais:
+ 37061465612
samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKITE: