fbpx

Norwaygrants investicijų programa prisideda prie bendro 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo  tikslo – mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos ekonominėje erdvėje bei stiprinti dvišalius santykius tarp Europos laisvos prekybos asociacijos šalių narių ir 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Pagal šią programą yra ruošiamas paskelbti kvietimas „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ – informacinių ir ryšių technologijų srityje. Finansavimo tikslas – Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą informacinių ir ryšių technologijų srityje srityje. Skatinti Lietuvos – Norvegijos partnerystę.

Remiama veikla

  1. naujų IRT produktų ar technologijų kūrimas. Investicijos būtų skirtos projektams, kurių metu vystomi produktai ar technologijos prisideda prie verslo ir ekonomikos plėtros, visuomenės gerovės didinimo.

(Pavyzdžiui, informacijos ir ryšių prietaisai, našios skaičiavimo sistemos (ang. high-speed computing), didelės apimties informacijos analizės sistemos, vaizdo ir garso technologijos, kibernetinio saugumo, dirbtinio intelekto, daiktų interneto, duomenų apsaugos, į vartotoją orientuoti skaitmeniniai (ang. Human-centric Digital Age) sprendimai.)

  1. Naujų sukurtų IRT produktų ar technologijų komercinimas.
  2. Naujų sukurtų IRT produktų ar technologijų diegimas. Investicijos būtų teikiamos technologinių įrankių, įskaitant skaitmenines priemones, diegimui Lietuvos įmonėse.

Finansavimo suma – nuo 200 000 iki 600 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas – 45 proc.

Tinkami pareiškėjai – MVĮ (mažos ir vidutinės įmonės), įsteigtos Lietuvoje kaip juridiniai asmenys.

Tinkami partneriai:

  • Partneriai – privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvoje arba Norvegijoje.
  • Projektuose partnerystė nėra privaloma, tačiau skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Ilgalaikis turtas; netiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos; komunikacijos ir viešinimo išlaidos.

Projektų įgyvendinimo trukmė: iki 12 mėn.

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

NPR patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais:
+ 37061465612
samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKITE: