fbpx

„Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“

Kviečiame pasinaudoti 80 % finansavimu kultūrinių ir kūrybinių industrijų (KKI) atstovams. Pasitelkiant kūrybinę raišką, skatinama investuoti į naujų produktų ir paslaugų ar veiklos procesų vystymą,  kurie skatintų skaitmeninius ar žiedinės ekonomikos principus.

Žiedinės ekonomikos sprendimai – kuomet siekiama tvaresnių gaminių ar paslaugų teikimo sprendimų -produktai naudojami ilgiau, o naujiems naudojamos pakartotinės medžiagos. Reikalingas bent 1 pokytis: sumažintas atliekų kiekis arba užtikrintas jų pakartotinis naudojimas, sumažintas teršalų kiekis, sumažintas energijos ar išteklių naudojimas, sukurtos ar pagerintos galimybės  gaminti patvaresnius produktus, naudoti pakartotinai, perdirbti, atnaujinti ar pataisyti.

Skaitmeniniai sprendimai – kuomet įmonės veiklos vykdymo procesas, arba jų dalis perkeliama iš fizinės į skaitmeninę ar virtualią aplinką, arba jų dalis vykdomi nuotoliniu būdu.

Remiamos veiklos – kuriomis kuriami gaminiai, paslaugos ar procesai, įgyvendinantys skaitmeninės/žiedinės ekonomikos principus įmonės veikloje:

  1. Originalių dizaino ar rinkodaros sprendimų sukūrimas ir diegimas, siekiant įmonės produktų/paslaugų kūrimo/veiklos procesų tobulinimo.
  • Rinkodaros sukūrimo ir įgyvendinimo išlaidos neturi viršyti 30% projekto biudžeto – pirmiausia turėtų būti kuriami nauji dizaino sprendimai produktams/paslaugoms, kurie vėliau būtų reklamuojami.
  1. Skaitmeninių/elektroninių platformų ar panašaus pobūdžio kanalų kūrimas KKI produktų/paslaugų sklaidai.
  2. Pažangių, naujų formų audiovizualinių, virtualios, papildytos realybės, ar kitų kultūros ir kūrybinių produktų sukūrimas, panaudojant skaitmenines technologijas;
  3. KKI kultūros ir kūrybinių produktų/paslaugų ar veiklos procesų transformavimas į naujas skaitmenines ar žiedinę ekonomiką skatinančias formas.

Kvietimo biudžetas – 10 551 449 Eur

(4 000 000 eur. išskirtinai numatyta „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamybos” sektoriaus įmonėms)

Paramos suma – 30 tūkst – 200 tūkst. Eur

30 tūkst – 400 tūkst. Eur – vykdant kultūrinę veiklą (kino , televizijos programų gamybos sektoriui iki 800 tūkst. eur.)

Galimi pareiškėjaimažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), kurių metinė apyvarta iš pagamintos produkcijos ir/ar suteiktų paslaugų yra virš 30 000 eur (paskutinių 3 m. vidurkis).

Taip pat turi būti veikiančios KKI sektoriuje bent 2 metus. Vertinama pagal įmonės pagrindinės veiklos kodą, nurodytą Lietuvos statistikos departamente.

Galimi partneriai – kitos KKI įmonės.

Atrankos kriterijai – aukštesnis įvertinimas suteikiamas:

  • Prioritetas suteikiamas didesnį pajamų augimo potencialą nusimačiusioms įmonėms.

Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp numatytų pajamų prognozės 2023 metams ir paskutinės finansinės atskaitomybės (2020 m.). (70 balų)

 

  • Vertinama pareiškėjo papildomo prisidėjimo privačiomis investicijomis prie projekto išlaidų dalis. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas prisidedantiems didesniu nuosavu indėliu. (30 balų)

 

Paraiškos priimamos – iki vasario 21 d.

Padėsime jums įsivertinti galimybes ir rasti geriausią projekto sprendimą nemokamos konsultacijos metu.

 SUSISIEKITE: