fbpx

ES parama Švenčionių raj. verslo plėtrai

ES parama Švenčionių raj. verslo plėtrai   II. Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti. Pagal veiklos sritį bus teikiama…
Skaityti

ES parama Jurbarko raj. verslo plėtrai.

Kviečiame teikti projektus – Nemuno  VVG   Kvietimas – Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius LEADER-19.2-SAVA-5   Didžiausia galima parama vienam…
Skaityti

Covid-19 Kūrybiniai čekiai | E-komercijos modelis ES Parama

Artimiausiu metu planuojami kvietimai įmonėms galvojančioms apie: E-komercijos modelių, valdymo sistemų, dizaino bei rinkodaros sprendimų vystymą savo veikloje. Tai galimybė įtraukti kūrybines idėjas į verslo problemų sprendimą, perorientuoti verslo procesus juos suskaitmeninant bei tobulinti…
Skaityti

INOSTARTAS – Kvietimo biudžetas: 4 506 886 Eur

INOSTARTAS FINANSAVIMO TIKSLAS Skatinti naujų inovatyvių SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų plėtojimą.Skatinti įmonių savarankiškumą atliekant MTEP darbus įmonės viduje. FINANSUOJAMOS VEIKLOS: Idėjos vystymas (rezultatas–sukurtas…
Skaityti

INOČEKIAI – Kvietimo biudžetas: 5.000.000 Eur

INOČEKIAI FINANSAVIMO TIKSLAS Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus.Tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti MTEP veiklas.Skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą ir pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo…
Skaityti
Menu