fbpx

Įvairių rajonų vietos veiklos grupės (VVG) šiuo metų skelbia kvietimus teikti paraiškas ne žemės ūkio verslo pradžiai ir/arba plėtrai, kuriant naujas darbo vietas. Šios vietos turėtų būti skirtos darbuotojams registruotiems rajono teritorijoje bei išlaikomos ne mažiau 3 m.

Galimi pareiškėjai yra fziniai ir juridiniai asmenys.

Maksimali vienam projektui skiriama paramos suma –  iki 100 000 eur. Tiksli suma priklauso nuo rajono, kuriame paskelbtas kvietimas.

Finansavimo intensyvumas

 • 70 proc. mažai įmonei (iki 10 darbuotojų)
 • 50 proc. vidutinei įmonei (nuo 50 darbuotojų)

Tinkamos išlaidos skirtos naujos darbo vietos sukurimui:

 • naujos technikos, įrangos, įrenginių, įrankių, mechanizmų, baldų ir pan., skirtų vietos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas vietos projekto įgyvendinimo vietoje;
 • projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas
 • verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos)

Paraiškos renkamos iki datų nustatytų VVG paskelbtuose kvietimuose. Pristatome šiuo metu atvirus kvietimus bei jų programas:

 

 1. Vilniaus raj. VVG

„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“

Paskelbimo data: 2022-11-10 – 2022-12-12

Paramos suma – 81 096,00 Eur ;

Intensyvumas  – 70 %

Papildomai 2023 m. I ketv. planuojamas kvietimas Verslo pradžiai.

 

 1. Klaipėdos raj. „Pajūrio kraštas” VVG

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“

Paskelbimo data: 2022-12-20 – 2023-02-20

Paramos suma – iki 122 957,00 Eur.

Intensyvumas  – 70-95 %

 • parama smulkiam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio veikla, kaime plėtoti, apimančiam įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui;
 • parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų plėtrai.

 

 1. Mažeikių raj. VVG

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ tik mažoms įmonėms

Paskelbimo data: 2022-12-01 – 2023-01-16

Paramos suma – 124 000 Eur ;

Intensyvumas  – 70 % mažoms įmonėms

 

 1. Tauragės raj. VVG

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“

Paskelbimo data: 2022-11-25 – 2023-01-09

Paramos suma –  48 500 Eur ;

Intensyvumas  – 70 %

 1. Alytaus raj. VVG

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

Paskelbimo data: 2022-12-02 – 2023-01-23

Paramos suma – iki 32 000 eur.

Intensyvumas  – 70 %

 

 1. Šilutės raj. VVG

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“

Paskelbimo data: 2022 gruodžio mėn.

Paramos suma – 99 962,00 Eur ;

Intensyvumas  – nuo 50 iki 70 %

 

 1. Rokiškio raj. VVG

Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama verslui plėtoti“

Paskelbimo data: 2022-11-24 – 2022-12-28

Paramos suma – 22 370,25 Eur

Intensyvumas  – nuo 50 iki 70 %

 

 

 1. Rokiškio raj. VVG

“Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritiis “Parama verslui plėtoti“

Paskelbimo data: 2022-11-24 – 2022-12-28

Paramos suma  – 22 370,25 Eur

Intensyvumas – nuo 50 iki 70 %

 

 1. Jonavos raj. VVG

Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Paskelbimo data: 2022-10-31 – 2023-12-28

Paramos suma 100 000 Eur

95 proc. Intensyvumas

 

 

Turite įmonę rajone ir norite pasitikrinti, ar galite teikti paraišką? Paskambinkite, padėsime įsivertinti galimybes ir rasti geriausią jūsų projekto sprendimą.

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

 

NPR patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais:
+ 37061465612
samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKTI: