fbpx

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė (VVG) skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ bei gauti finansavimą naujų darbo vietų kūrimo išlaidoms.

Galimi pareiškėjai: Vilniaus raj. registruotas privatus juridinis arba fizinis asmuo – kuris atitinka labai mažos įmonės reikalavimus (iki 10 darbuotojų ir 700 tūkst. pajamų)

Pareiškėjo – juridinio asmens – pardavimo pajamos  ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžių (12 minimalių atlyginimų, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo)

Maksimali vienam projektui skiriama paramos suma – iki 100 613,00 eur.

Finansavimo intensyvumas – 70 proc.

Atrankos kriterijai:

 1. Projekto veiklomis (rezultatais) kuriamos inovacijos rajono lygmeniu. Inovacijos:
 • naujų paslaugų, gamybos būdų, produktų ir pan. Vilniaus raj. teritorijoje;
 • naujų aplinkosauginių ir technologinių sprendimų įgyvendinimas;
 • socialinių inovacijų kryptis.
 1. Sukuriama daugiau nei 2.5 naujų darbo vietų (etatų)
 • po projekto išlaikyti darbo vietas 3 m. bei įdarbinti Vilniaus raj. registruotus gyventojus
 1. Siekiama pritraukti jaunesnįjį žmogų – vertinama ar pareiškėjo amžius yra iki 40 m.
 • vertinamas fizinis asmuo arba juridinio asmens – pagrindinis akcininkas, esantis juo nepertraukiamai bent 1 m.
 1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje registruotas ir veikiantis subjektas.
 • Prioritetas teikiamas ilgiau registruotiems subjektams – 7 metus ir daugiau
 1. Pareiškėjas ar įmonės vadovas (savininkas arba darbuotojas atsakingas už projekto vykdymą) turi profesinį, aukštesnįjį/aukštąjį išsilavinimą projekto metu plečiamo verslo arba vadybos srityje.

Tinkamos išlaidos:

 • naujos technikos, įrangos, įrenginių, įrankių, mechanizmų, baldų ir pan., skirtų vietos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas vietos projekto įgyvendinimo vietoje;
 • projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas
 • verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos)

 

Paraiškos priimamos – iki kovo 14 d.

Jei atitinkate atrankos reikalavimus – padėsime jums rasti geriausią sprendimą nemokamos konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

 SUSISIEKITE: