fbpx

Kviečiame teikti paraiškas gauti ES paramą Jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Galite pasinaudoti galimybe gauti 100 proc. finansavimą žemės ūkio produktų gamybai ir prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimui (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimui ir tiekimui rinkai. 

Pareiškėjai – Pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas:

 1. Paramos gali kreiptis ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris atitinka šiuos reikalavimus:
 • Ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar nėra suėję 41 metai)
 • Turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos; 
 • Ūkis ir valda turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. 
 1. Arba juridinis asmuo
  • Juridinio asmens dalyviai (akcininkai, nariai, kt.), yra ne vyresni nei 40 metų ir turi kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti*.

(žemės ūkio ar veterinarijos srities išsilavinimas ar kvalifikacija (kriterijų atitiks ir ne žemesnio kaip 3 kurso studentai), arba kompetenciją, įgytą išklausius su žemės ūkio veikla susijusius mokymus, kursus, arba yra bent 1 metų praktinė ūkininkavimo patirtis, arba pareiškėjas turi savo vardu Ūkininkų ūkio registre registruotą ūkį.

Paramos suma – iki 60 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas – 100 procentų.

Remiamos veiklos: Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis.

Finansuojamos išlaidos:

 • žemės ūkio technika, traktoriai;
 • įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, transporto priemonės;
 • ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;
 • naujų pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinės medžiagos;
 • infrastruktūra ūkininko valdoje;
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas;
 • konsultavimo paslaugos. 

Paraiškų teikimas nuo 2022 m. birželio 1 d.

Padėsime įsivertinti jūsų galimybes dalyvauti atrankoje bei parengsime paraišką finansavimui gauti.

ATRANKOS KRITERIJAI:

1.  Kai kuriamas ekologinis ūkis, suteikiama 15 balų.

2. Kai projekte numatyta vykdyti gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus, suteikiama 5 balai.

3.  Kai projektas prisideda prie tvarios žemės ūkio veiklos vykdymo, daugiausia gali būti suteikiama 20 balų (po 5). 

3.1. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo, dalyvaujant ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto bent vienoje (ar keliose) Strateginio plano intervencinėje priemonėje, patenkančioje į Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (Eko schemas), išskyrus už dalyvavimą priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa“ (NKP), „Gyvūnų gerovė“. Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;

3.2. pareiškėjas verslo plane investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių. Balai suteikiami tik už šias investicijas: saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, geoterminio šildymo, oras-oras, oras-vanduo šildymo sistemos, kai nurodytos investicijos susijusios su valdos gamybiniais poreikiais (pardavimui skirta energija neremiama). 

3.3. pareiškėjas verslo plane investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas.

3.4. projektas prisideda prie veiklos rizikų valdymo. Balai suteikiami, dalyvaujant Strateginio plano kaimo plėtros rizikos valdymo intervencinėje priemonėje „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ arba verslo plane investuojama į remiamos veiklos rizikos (nuo nepalankių klimato reiškinių, aplinkos poveikio, ligų) mažinimo priemones (investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos paramos, nuosavomis ar kitomis lėšomis). Dalyvavimas intervencinėje priemonėje „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ tikrinamas įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;

4. Kai projekte numatytas savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, suteikiama 20 balų. 

5. Kai kuriamas mišrusis ūkis, suteikiama 10 balų. Mišriuoju ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos, gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus.

6. Kai kuriamas gyvulininkystės ūkis vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, suteikiama 10 balų. Ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių.

7. Kai į pareiškėjo žemės ūkio valdą nėra įtrauktų sklypų, kurie 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo buvo artimojo giminaičio ar susijusio asmens žemės ūkio valdoje, suteikiama 20 balų. 

Privalomasis mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius – 30 balų.

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

NPR patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais:

+ 37061465612
samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKTI: