fbpx

Paskelbtas kvietimas iki 06/08 teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žaliosios pramonės inovacijų srityje – aplinkai palankesnių gamybos technologijų diegimui. Finansavimo tikslas – Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje. Skatinti Lietuvos – Norvegijos partnerystę.

Remiama veikla

Tai – aplinkai palankių naujų produktų ar technologijų diegimas. Finansavimas skiriamas technologinių sprendimų, įrangos, įrenginių (įskaitant programinę įrangą) diegimui, kurių dėka bus modernizuojamos gamybos linijos, skatinama beatliekinė gamyba ar antrinis atliekų panaudojimas tuo pačiu metu mažinant įmonės CO2 kiekius ir gamtos išteklių vartojimą.

Finansavimo suma – nuo 200 000 iki 600 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas – įrangos ar įrenginių įsigijimui 35-45%; konsultavimui – 50% (įskaitant viešuosius pirkimus).

Tinkami pareiškėjai – MVĮ (mažos ir vidutinės įmonės), įsteigtos Lietuvoje kaip juridiniai asmenys.

Tinkami partneriai

  • Projektuose partnerystė nėra privaloma, tačiau skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.

Atrankos kriterijai

  • Projekto įtaka gamtos išteklių naudojimui:

Vienam gamybos vienetui energijos suvartojimas/žaliavų kiekis/vandens ar kuro sąnaudos sumažinamos daugiau kaip 10 procentų.

 

  • Projekto įtaka aplinkos taršai:

technologijos diegimas leis sumažinti išmetamų teršalų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 17 d. įsakyme Nr. D1-789 „Dėl apmokestinamųjų teršalų priskyrimo teršalų grupėms, nustatytoms Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu“, I ir II priede, koncentraciją ir (arba) kiekį produkcijos vienetui daugiau kaip 10 procentų.

 

  • Dvišalė partnerystė:

numatyta Projekto vykdytojo ir partnerio iš Norvegijos ilgalaikė ir abipusiai naudinga partnerystė, kuri neapsiriboja vien tik projekto pagal šį kvietimą įgyvendinimu, bet bendradarbiavimas, kuris tęsis ir pasibaigus projektui.

Prioritetas partneriui, kuris turi patirties žalios pramonės inovacijų srityje (per paskutinius 3 m.  įdiegė bent vieną aplinkai palankų produktą / technologiją, kuri padėjo padaryti žalesnius savo gamybos procesus. Arba dalyvavo bent viename projekte konsultuojant dėl aplinkai palankių produktų / technologijų diegimo).

 

Projektų įgyvendinimo trukmė: iki 18 mėn.

Paraiškos renkamos iki 06/08.

Padėsime įsivertinti jūsų galimybes dalyvauti atrankoje, pagelbėsime partnerių paieškoje bei parengsime paraišką finansavimui gauti.

 SUSISIEKITE:

 

SUSISIEKITE: