fbpx

Įvairių rajonų vietos veiklos grupės (VVG) šiuo metų skelbia kvietimus teikti paraiškas ne žemės ūkio verslo pradžiai ir/arba plėtrai, kuriant naujas darbo vietas. Šios vietos turėtų būti skirtos darbuotojams registruotiems rajono teritorijoje bei išlaikomos ne mažiau 3 m.

Galimi pareiškėjai yra fziniai ir juridiniai asmenys.

Maksimali vienam projektui skiriama paramos suma –  iki 100 000 eur. Tiksli suma priklauso nuo rajono, kuriame paskelbtas kvietimas.

Finansavimo intensyvumas

 • 70 proc. labai mažai įmonei (iki 10 darbuotojų)
 • 50 proc. mažai ar vidutinei įmonei (nuo 10 darbuotojų)

Tinkamos išlaidos skirtos naujos darbo vietos sukurimui:

 • naujos technikos, įrangos, įrenginių, įrankių, mechanizmų, baldų ir pan., skirtų vietos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas vietos projekto įgyvendinimo vietoje;
 • projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas
 • verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos)

Paraiškos renkamos iki datų nustatytų VVG paskelbtuose kvietimuose. Pristatome šiuo metu atvirus kvietimus bei jų programas:

 

 1. Klapėdos raj. VVG „Pajūrio kraštas”

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškos renkamos Iki 2022-05-04
 • 310 tūkst. eur (iki 103 tūkst. Eur. projektui)
 • Socialiniam verslui finansaimas iki 95 proc.
 • Labai mažoms įmonėms finansavimas – 70 proc. (iki 10 darbuotojų)

 

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Reikalingas sukuriamų darbo vietų skaičius – 2 ir daugiau.
 • Kuriamos inovacijos Klaipėdos raj. lygmeniu
 • Kuriamas socialinis verslas, socialinė paslauga, kuri iki šiol nebuvo sukurta Klaipėdos rajone.
 1. Šiaurės vakarų Lietuvos (Mažeikių raj.) VVG

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškos renkamos iki 06-08
 • Kvietimo biudžetas – virš 252 500 eur.
 • Paramos suma iki 68 tūkst. eur. vienam projektui.

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Registruotas ir veikiantis Mažeikių raj. virš 5 m.
 • Reikalingas sukuriamų darbo vietų skaičius – 3 ir daugiau.
 • Prioritetas skiriamas jaunų žmonių įdarbininimui (iki 40 m. amžiaus).

 

 1. Biržų rajono VVG

Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 04 28 iki 2022 05 31
 • Finansavimas iki 44 tūkst. Eur.
 • 70 proc. labai mažai įmonei (iki 10 darbuotojų)
 • 50 proc. mažai įmonei (nuo 10 darbuotojų)

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Reikalingas sukuriamų darbo vietų skaičius – 2 ir daugiau.
 • Registruotas ir veikiantis Biržų raj. virš 5 m.
 • Pareiškėjas, paraiškos pateikimo metu, turi ne daugiau, kaip 5 darbuotojus.
 • Pareiškėjas turi patirties įgyvendinant ir administruojant ES lėšomis finansuojamus projektus.
 • Kuriamos inovacijos rajono lygmeniu.

 

 1. Panevėžio rajono VVG

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 04 01 iki 2022 05 20
 • Finansavimas iki 75 000 Eur.
 • 70 proc. labai mažai įmonei (iki 10 darbuotojų)
 • 50 proc. mažai įmonei (nuo 10 darbuotojų)
 • Paramos prašoma ekonominei veiklai, skirtai prekių, produktų gamybai

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Reikalingas sukuriamų darbo vietų skaičius – 2 ir daugiau.
 • Pareiškėjas – jaunas žmogus iki 40 metų (imtinai) amžiaus
 • Viena nauja (-os) darbo vieta sukurta jaunam žmogui, kuriam įdarbinimo metu yra iki 29 m.
 • Esate registruotas ir veikiantis Panevėžio raj. virš 5 m.

 

 1. Utenos regiono VVG

Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas

 • Paraiškų teikimas 2022 04 04 iki 2022 05 05
 • Kvietimui skiriama lėšų suma 265 tūkst. Eur;
 • Finansavimas vienam projektui iki 54 tūkst. Eur.
 • 70 proc. labai mažai įmonei (iki 10 darbuotojų)
 • 50 proc. mažai įmonei (nuo 10 darbuotojų)

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Reikalingas sukuriamų darbo vietų skaičius – 2 ir daugiau.
 • Projekto įgyvendinimo metu diegiamos inovacijos Utenos rajono savivaldybės mastu.
 • Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo dienos ne trumpiau kaip 1 metus gyvena arba registruotas Utenos regiono VVG teritorijoje.
 1. Alytaus rajono VVG

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“

 • Kvietimas galioja nuo 2022 m. 04 29 d. iki 05 31 d.
 • Kvietimui skiriama lėšų suma 345 tūkst. Eur (vienam projektui skiriama iki 82,4 tūkst.)
 • 70 proc. labai mažai įmonei (iki 10 darbuotojų)
 • 50 proc. mažai įmonei (nuo 10 darbuotojų)

Reikalavimai pareiškėjams:

 • VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža arba maža įmonė; ūkininkas ar kitas fizinis asmuo.
 • Projekto įgyvendinimo metu diegiamos inovacijos Utenos rajono savivaldybės mastu.
 • Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo dienos ne trumpiau kaip 1 metus gyvena arba registruotas Alytaus regiono VVG teritorijoje.

 

Kvietimo sąlygų aprašas su detaliais atrankos kriterijais bus paskelbtas kartu su kvietimo pradžia

 

 1. Ignalinos raj. VVG

„Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“

 • Projektų paraiškas galima teikti iki 2022 m. gegužės 11 d.
 • Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 37 tūkst. Eur.
 • 70 proc. labai mažai įmonei (iki 10 darbuotojų)
 • 50 proc. mažai įmonei ir vidutinei (nuo 10 darbuotojų)

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Reikalingas sukuriamų darbo vietų skaičius – 2 ir daugiau. Taip pat įdarbuinami jauni žmonės (iki 40 m. amžiaus).
 • Kuriant produktą ar paslaugą numatyta panaudoti vietos išteklius (vietos žaliavas, miško gėrybes, kultūros paveldą bei kt.).
 • Sukurtas produktas ar paslauga yra inovatyvi (unikali) Ignalinos teritorijos mastu.
 • Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo dienos ne trumpiau kaip 3 metus gyvena arba registruotas rajono teritorijoje.

Turite įmonę rajone ir norite pasitikrinti, ar galite teikti paraišką? Paskambinkite, padėsime įsivertinti galimybes ir rasti geriausią jūsų projekto sprendimą.

 SUSISIEKITE: