fbpx

Paskelbtas kvietimas verslo įmonėms paramai gauti diegiant aplinkai draugiškas, naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas. Kviečiame teikti paraiškas finansavimui gauti pagal APVA priemonę – Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas.

Maksimali finansavimo suma – 1.5 mln. Eur

Finansavimo intensyvumas:

  • 30 proc. didelėms įmonėms.
  • 40 proc. vidutinėms įmonėms.
  • 50 proc. mažoms ir labai mažoms įmonėms.

 

Tinkami pareiškėjai:

LR teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie yra galutiniai energijos vartotojai, t. y. įsigyja energiją galutiniam suvartojimui;

Visos įmonės, išskyrus gamybinės įmonės priklausančios EVRK C sektoriui (apdirbamoji gamyba).

 

! SVARBU Su paraiška reikia pateikti Energijos vartojimo auditą.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • nauja, nenaudota ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją;
  • papildomos investicinės išlaidos, būtinos siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo;
  • išlaidos negali būti patirtos.

Tinkamos veiklos į kurias turėtų būti nukreiptios investicijos, pvz. – šildymas, vėdinimas, apšvietimas, valdymo sistemos.

 

Kvietimas tęstinis, todėl kvietimas bus aktyvus tol kol pakaks lėšų – dar nevėlu pasidaryti auditą ir pasiruošti teikti paraišką.

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

NPR patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais:
+ 370 614 65612
samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKTI: