fbpx

 

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija bei  LVPA kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Expo sertifikatas LT“.

Siekiama paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti. Tai ypač aktualu Lietuvos verslui, kuris dabar ieško galimybių eksportuoti savo produkciją į kitas šalis.

Remiama veikla: planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.

Galimi pareiškėjai: MVĮ (mažos ir vidutinės įmonės)

Finansavimo suma – nuo 5 000 Eur iki 100 000 Eur

Finansavimo intensyvumas: iki 50 %.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas;
  • Sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos;
  • Sertifikavimo dokumentų vertimo išlaidos;
  • Eksperto, atliekančio sertifikavimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos.

Atrankos kriterijai:

  • Sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija. Šiuo kriterijumi vertinama ar sertifikuojama, paties pareiškėjo pagaminta produkcija.
  • Pareiškėjo eksporto augimo potencialas. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį gamybos ir eksporto augimo potencialą, vertinant eksporto apimties augimo prognozes ir dinamiką.
  • Projekto efektyvumas. Vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp pareiškėjo lietuviškos kilmės sertifikuotos produkcijos eksporto augimo ir prašomos finansavimo sumos.

Paraiškas galima teikti iki kovo 29 d.

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą nemokamos konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

 SUSISIEKITE: