fbpx

EUROSTARS yra viena didžiausių tarptautinių finansavimo programų MTEP projektams, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje. Skatinama mažas ir vidutines įmones tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje.

Kvietimą numatoma paskelbti 2023 m. vasario mėn.

Projektuose partneriais galima rinktis tiek mokslo studijų institucijas, kitas įmones, tiek tyrimo institutus iš trisdešimt septynių programoje dalyvaujančių valstybių.

PROJEKTO KOORDINATORIUS

Inovatyvi MVĮ – labai maža, maža ar vidutinė įmonė (privatus juridinis asmuo), siekianti bendradarbiauti MTEP ir inovacijų srityje su tarptautiniais partneriais, kurti naujus produktus, procesus ir paslaugas Europos ir pasaulio rinkoms.

PARAMOS SUMA

Lietuvos dalyviui (-iams) skiriama iki 300 tūkst. eurų lėšų projektui finansuoti, kiti partneriai tiek pat gali gauti iš savo valstybių bendram projektui.

Moksliniams tyrimams (2-5 MTEP etapo vykdymui) skiriama iki 30 proc. projekto biudžeto

FINANSUOJAMŲ VEIKLŲ INTENSYVUMAS

  • Taikomieji moksliniai tyrimai 50-80%
  • Eksperimentinė plėtra 25-60%

Tinkamos išlaidos: Personalo, Prekių, Paslaugų, Ilgalaikio turto, Netiesioginės išlaidos.

PROJEKTO PARTNERIAI

Dalyvauja bent dvi nesusijusios įmonės iš ne mažiau kaip dviejų Eurostars valstybių narių.

  • privatieji juridiniai asmenys – kitos įmonės
  • mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone
  • universitetų ligoninės

Nė vienas projekto dalyvis ar šalis negali turėti daugiau kaip 70 proc. projekto biudžeto

Projekto trukmė iki 36 mėn.

PROJEKTŲ ATRANKOS BŪDAS

Konkursinis finansavimas vykdomas tarptautiniu mastu pagal šių kriterijų vertinimą:

  • ĮGYVENDINIMAS – projekto planavimas ir konsorciumas:

Pagrįstas biudžetas; Bendradarbiavimo kuriama pridėtinė vertė; Konsorciumo kompetencija; Realistinis ir aiškus projekto valdymas ir planavimas.

  • KOKYBĖ – inovacijos ir MTEP:

Inovatyvumas; Naujų žinių pritaikymas; Technologinė pažanga; Technologinis išbaigtumas ir rizika.

  • POVEIKIS – rinka ir komercializavimas:

Rinkos dydis; Rinkos prieinamumas ir rizika; Konkurencinis pranašumas; Verslo planas.

 

NPR – patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais!

+ 37061465612
samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKTI: