fbpx

Inovacijų agentūra kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia mažų ir vidutinių įmonių, universitetų, kolegijų bei mokslo centrų atstovus daugiau sužinoti apie naują finansavimo priemonę „Žaliasis eksperimentas“. Ji skirta kurti inovatyvias aplinkai draugiškas technologijas, ypač tas, kuriomis būtų panaudojamos pramonės įmonėse generuojamos ir šalinamos gamybinės atliekos.

Parama pramonės MVĮ iki 500 000 Eur

Kvietimo tikslas – skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ. (Ne Vilniaus apsk.)

Paramos dydis: iki 500 000 Eur.

Galimi pareiškėjai: ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės MVĮ*, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

*Pramonės įmonė – vykdo pramonės ekonominę veiklą pagal EVRK 2 red. priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą).

Galimi partneriai: MVĮ, mokslo ir studijų institucija, didelė įmonė.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos;
  • Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimas;
  • Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;
  • Projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos;
  • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos;
  • Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaido;
  • Įrangos, projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.
  • Netiesioginės išlaidos (7% nuo tiesioginių išlaidų).

Paramos intensyvumas:

Paramos intensyvumas iki 80 proc. moksliniams tyrimams’ iki 60 proc. eksperimentinei plėtrai.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 30 mėn.

Iš viso projektams bus paskirstyta 8 000 000 Eur.

Paraiškų teikimas – iki 2024-01-31, todėl kviečiame pradėti ruoštis ir pasinaudoti galimybe gauti finansavimą.

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

NPR patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais:

+ 37061465612
samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKITE: