fbpx

Norwaygrants investicijų programa prisideda prie bendro 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo  tikslo – mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos ekonominėje erdvėje bei stiprinti dvišalius santykius tarp Europos laisvos prekybos asociacijos šalių narių ir 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Pagal šią programą jau yra paskelbtas kvietimas „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“

Finansavimo tikslas – Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą informacinių ir ryšių technologijų srityje srityje. Skatinti Lietuvos – Norvegijos partnerystę. 

Remiama veiklanaujų produktų / technologijų diegimas. 

 • Bus finansuojamas naujų technologinių sprendimų skirtų gamybos procesų skaitmeninimui ar automatizavimui diegimas (taikymas), kurių dėka padidėtų darbo našumas Lietuvos gamybos įmonėse.
 • Diegimas suprantamas kaip pradinė investicija kaip investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu.

Tinkami pareiškėjai – MVĮ (mažos ir vidutinės įmonės), įsteigtos Lietuvoje kaip juridiniai asmenys bei vykdančios gamybinę veiklą (EVRK C klasė apdirbamoji gamyba).

Finansavimo suma – nuo 200 000 iki 600 000 Eur.

Biudžetas – 3 mln. Eur.

Finansavimo dalis 45-70 proc.:

 1. Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą
  • Mažoms įmonėms (Vilniaus apskritis) iki 55 %.
  • Vidutinėms įmonėms (Vilniaus apskritis)  iki 45 %
  • Mažoms įmonėms (Klaipėdos apskritis) iki 60 % .
  • Vidutinėms įmonėms (Klaipėdos apskritis)  iki 50 %.
  • Mažoms įmonėms (Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos apskritis) iki 70 %.
  • Vidutinėms įmonėms (Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos apskritis) iki 60 %.
 1. Konsultavimo paslaugos dėl pirkimų vykdymo (įskaitant darbo užmokestį), komandiruotės, kelionės, audito išlaidos, komunikacijos ir viešinimo išlaidos – 50 proc.

Tinkami partneriai:

 • Partneriai – privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvoje arba Norvegijoje.
 • Projektuose partnerystė nėra privaloma, tačiau skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.

Atrankos kriterijai:

 1. Pareiškėjo inovacinis potencialas (25)

25 balų bus suteikta projektams, jei per trejus metus iki paraiškos pateikimo pareiškėjas yra sukūręs ir įdiegęs į rinką daugiau nei vieną inovatyvų produktą/ technologiją.

15 balų bus suteikta projektams, jei per trejus metus iki paraiškos pateikimo pareiškėjas yra sukūręs ir įdiegęs į rinką bent vieną inovatyvų produktą / technologiją.

5 balai bus suteikiami projektams, jei per trejus metus iki paraiškos pateikimo pareiškėjas yra sukūręs, bent vieną inovatyvų produktą / technologiją, tačiau neįdiegė jo į rinką, arba paraiškos teikimo metu pareiškėjas kuria bent vieną inovatyvų produktą / technologiją.

 1. Gaminamo produkto / technologijos komercinimo potencialas (30)

10 balai bus suteikiami už kiekvienos dalies teigiamą įvertinimą: 

– Aprašytas ir pagrįstas rinkos pasirinkimas ir planuojama užimti rinkos dalis, plėtros galimybės, pelningumo prognozės. 

– Identifikuotos pateikimo į rinką rizikos, aprašytos rizikų valdymo priemonės, padėsiančios sumažinti pateikimo į rinką kaštus ir laiką. Identifikuoti potencialūs vartotojai. 

– Kuriamo produkto / technologijos konkurencinis pranašumas. Produktas / technologija turi išskirtinį pranašumą kainos ar kokybės atžvilgiu prieš kitus rinkoje egzistuojančius panašius produktus / technologijas ir yra patrauklus vartotojui arba sukurto produkto / technologijos inovatyvumo/ naujumo lygis leis užtikrinti ilgalaikį konkurencinį pranašumą rinkoje.

 1. Prognozuojamas pareiškėjo darbo našumo augimas (25) Vertinamas prognozuojamas pareiškėjo darbo našumo augimas, kuris būtų pasiektas investicijų į projektą dėka. 

25 balai suteikiami, jei prognozuojamas darbo našumo augimas sudarys 40 ir daugiau proc.; 

20 balų – nuo 30 iki 39,9 proc.; 

15 balų nuo 20 iki 29,9 proc.; 

10 balų nuo 10 iki 19,9 proc.; 

5 balai nuo 5 iki 9,9 proc.

 1. Dvišalė partnerystė (20)

15 balų bus skiriami už ilgalaikę ir abipusiai naudingą partnerystę. Partneris iš Norvegijos turi aktyviai dalyvauti ir reikšmingai prisidėti prie projekto įgyvendinimo, teikdamas konsultacijas ar patarimus, tiesiogiai susijusius su projekto veiklų įgyvendinimu. 

 • 10 balų bus skiriama projektams, kuriuose Norvegijos partnerio įtraukimas yra pagrįstas žiniomis (ekspertinėmis žiniomis, konsultacijomis ir pan.), o projekto vykdytojo ir partnerio iš Norvegijos bendradarbiavimas apsiriboja tik pagal šį kvietimą pateikto projekto įgyvendinimu.
 • Papildomi 5 balai bus skiriami už partnerio iš Norvegijos patirtį:

– Per pastaruosius trejus metus partneris iš Norvegijos įdiegė bent vieną IRT produktą/technologiją, kuri padėjo pastarajam subjektui robotizuoti, automatizuoti ar skaitmeninti gamybos procesus; Arba partneris jau dalyvavo bent viename projekte konsultuojant dėl gamybos procesų robotozavimo, automatizavimo ar skaitmeninimo.

Projektų įgyvendinimo trukmė: iki 12 mėn.

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti. 

NPR – patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais!

+ 37061465612
samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKITE: