fbpx

„Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“

Kviečiame kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) atstovus pasinaudoti 80% finansavimuskaitmeninimo infrastruktūros gerinimui. Skatinama kurti naujus skaitmeninius/žiedinės ekonomikos produktus bei pasirengti aplinką tausojančiam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui – investuojant į tam būtiną infrastruktūrą.

Projektas skirtas įmonės infrastruktūros vystymui, kuri įgalintų kurti naujus ar patobulintus produktus orientuotus į skaitmeninės arba žiedinės ekonomikos principus. Taip pat sukurtų sąlygas plėtoti kūrybinį potencialą bei didintų teikiamų paslaugų mastą.

Finansuojami – statybos, rekonstravimo, remonto arba kiti darbai. Taip pat naujos įrangos, kompiuterinės technikos ir kt. Ilgalaikio turto įsigijimas, programinės įrangos, IT sprendimų kūrimas ir pritaikymas.

Remiama veikla – Infrastruktūros įsigijimas, kūrimas ir diegimas, kuri būtų skirta:

  1. naujų skaitmeninių (žiedinės ekonomikos) paslaugų ar produktų kūrimui.
  2. įmonės paslaugų teikimui / produktų kūrimo formų, sklaidos kanalų pasitelkimui ir skaitmeninimo (žiedinės ekonomikos) sprendimų diegimui.
  3. skatinti įmonių veiklos procesų pokytį ir siekti jų skaitmeninimo (žiedinės ekonomikos) sprendimų diegimo.

Žiedinės ekonomikos sprendimai – kuomet siekiama tvaresnių gaminių ar paslaugų teikimo sprendimų -produktai naudojami ilgiau, o naujiems naudojamos pakartotinės medžiagos. Reikalingas bent 1 pokytis: sumažintas atliekų kiekis arba užtikrintas jų pakartotinis naudojimas, sumažintas teršalų kiekis, sumažintas energijos ar išteklių naudojimas, sukurtos ar pagerintos galimybės  gaminti patvaresnius produktus, naudoti pakartotinai, perdirbti, atnaujinti ar pataisyti.

Skaitmeniniai sprendimai – kuomet įmonės veiklos vykdymo procesas, arba jų dalis perkeliama iš fizinės į skaitmeninę ar virtualią aplinką, arba jų dalis vykdomi nuotoliniu būdu.

Kvietimo biudžetas – 4 160 000 Eur

(2 000 000 eur. išskirtinai numatyta „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamybos” sektoriaus įmonėms)

Paramos suma –

100 tūkst – 200 tūkst. Eur

100 tūkst – 800 tūkst. Eur – jei vykdoma kultūrinė veikla

Galimi pareiškėjaimažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), kurių metinė apyvarta iš pagamintos produkcijos ir/ar suteiktų paslaugų yra virš 50 000 eur (paskutinių 3 m. vidurkis).

Taip pat turi būti veikiančios KKI sektoriuje bent 2 metus. Vertinama pagal įmonės pagrindinės veiklos kodą, nurodytą Lietuvos statistikos departamente.

Galimi partneriai – kitos KKI įmonės.

Atrankos kriterijai – aukštesnis įvertinimas suteikiamas:

  • Didesnį darbo našumo santykį per paskutiniuosius 3 m. turinčioms įmonėms. (60 balų)

Tai vieno darbuotojo per 1 darbo valandą sukurta pridėtinė vertė. Pridėtinė vertė skaičiuojama kaip išlaidų personalui, nusidėvėjimo ir tipinės veiklos pelno suma. Apskaičiuojamas pagal formulę DN=(I+A+V)/E

I  – Išlaidos personalui (eur);      A – Nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidos (eur);

V – Tipinės (pagrindinės) veiklos pelnas (eur.);    E – Visų darbuotojų dirbtų val. skaičius per metus (val.)

  • Vertinama pareiškėjo papildomo prisidėjimo privačiomis investicijomis prie projekto išlaidų dalis. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas prisidedantiems didesniu nuosavu indėliu. (40 balų)

 

Paraiškos priimamos – iki kovo 28 d.

Projektų veiklų įgyvendinimo terminas negali būti vėlesnis nei 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Padėsime jums įsivertinti galimybes ir rasti geriausią projekto sprendimą nemokamos konsultacijos metu.

 SUSISIEKITE: