fbpx

Energetinis efektyvumas pramonei – Alternatyvaus kuro diegimas

LR Ekonomikos ir Inovacijų ministerija kovo mėnesiui yra parengusi kvietimą pramonės įmonėms – „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ investicinės veiklos „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose“, kuria skatinama  didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse bei mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 

Galimi pareiškėjai atitinka šiuos kriterijus:  

 • pramonės įmonės (EVRK C sekcija; pajamos iš gamybos >50 proc.)
 • veikiančios ne trumpiau nei 3 metus 
 • vidutiniškai turi bent 145 tūkst. eur. apyvartos per paskutinius 2 metus.

(didelėms įmonėms 300 tūkst. eur.)

Biudžetas – 42 mln. 

Finansavimo suma projektui – iki 2 mln. eur.

Intensyvumas – 85 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų

Svarbu! Turi būti atliktas energijos vartojimo auditas ir pateiktos ataskaitos.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos – taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis siekiant pakeisti vartojamą iškastinį kurą atsinaujinančios energijos ištekliais pagal energetiniame audite  numatytas priemones (toliau – AEI): 

  • iškastinio kuro katilų keitimas į AEI ir iškastinio kuro naudojimo mažinimas diegiant: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus, saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai). Šios išlaidos finansuojamos su  akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti;
  • iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (ar) elektra;
  • biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, naudojančių karštą vandenį įrengimas modernizuojant katilus įmonėse ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemose;
  • šilumos siurblių ir šilumos saugyklų vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti įrengimas įmonėse, kuriose šilumai gaminti naudojamos gamtinės dujos;
  • kitos technologinės ir (ar) programinės įrangos ir įrenginių įsigijimas, susijęs su tiesioginiu iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu mažiausiai 20 proc.  finansuojamo projekto ribose;

Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su paraiška pateiktame energijos vartojimo audito ataskaitoje (parengtoje ne anksčiau kaip prieš 2 m. iki paraiškos pateikimo) rekomenduojamas priemones. 

Atrankos kriterijai:

 • Projekto efektyvumas – santykis tarp pareiškėjo planuojamo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir prašomos finansavimo sumos procentais.
 • Projektu siekiama  sumažinti didesnį kiekį tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaitoje nurodytu bendru įmonės (pareiškėjo) išmetamu kiekiu. 
 • Projektu siekiama sukurti didesnį kiekį tvarių darbo vietų ir ne mažiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos jas išlaikyti.

Paraiškų teikimas –  III ketv. todėl kviečiame pradėti ruoštis ir pasinaudoti galimybę gauti finansavimą.

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

NPR patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais:

Samuelis Dičius

+ 37061465612
samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKTI: