fbpx

LR Ekonomikos ir Inovacijų ministerija š.m. rudeniui yra parengusi kvietimą iš “Naujos kartos Lietuva” programos – „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei“, kuria skatinama sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančios energijos išteklių gamybą ir vartojimą. Todėl kviečiame teikti paraiškas ir pasinaudoti galimybe gauti finansavimą iki 80 proc.

Galimi pareiškėjai atitinka šiuos kriterijus:
• pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau nei 3 metus
• vidutiniškai turi bent 145 tūkst. eur. apyvartos per paskutinius 2 metus.

Projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (VVL).
Maksimali finansavimo suma – 300 000Eur.
Kvietimo Biudžetas 10 000 000 Eur.

Paramos intensyvumas:
• 80 proc. kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;
• 70 proc. kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;
• 60 proc. kai pareiškėjas yra didelė įmonė;

Svarbu! Turi būti atliktas energijos vartojimo auditas ir pateiktos ataskaitos.

Remiama veikla – Atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Atrankos kriterijai:
1. Vertinama, kokią dalį bendrame pareiškėjo energijos sąnaudų balanse sudarys energija iš AEI. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau balų yra skiriama – pagrindinis kriterijus. (60 balų)
2. Vertinamas santykis tarp pareiškėjo planuojamų atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų ir prašomos finansavimo sumos ( 1 kW kaina prašomam finansavimui). (30 balų)
3. Vertinama ar pareiškėjas iš viso dar neturi įdiegtų atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų. Skiriama jeigu neturi. (10 balų)

Paraiškų teikimas – 2022 m. lapkričio pradžioje., todėl kviečiame pradėti ruoštis ir pasinaudoti galimybę gauti finansavimą.

Padėsime įsivertinti jūsų galimybes dalyvauti atrankoje ir rasti geriausią projekto sprendimą, o poto parengsime paraišką finansavimui gauti.

SUSISIEKITE: