fbpx

Šiuo metu yra paskelbtas kvietimas aplinkai palankių produktų kūrimui ne pramonės įmonėms Aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimas ir (ar) diegimas. Finansavimo intensyvumas – iki 95 proc.

Remiama veikla – aplinkai palankių produktų kūrimas ir/ar diegimas:

  • prototipų kūrimas arba esminis patobulinimas;
  • produktų kūrimas arba esminis patobulinimas ir įdiegimas SVV subjekte arba rinkoje.

Finansavimo suma – iki 50 000 ur.

Biudžetas – 6 mln.

Aplinkai palankus produktas arba technologija – produktas arba technologija, skirti tausoti gamtos išteklius, skatinti beatliekę gamybą, atliekų pakartotinį naudojimą ir (ar) perdirbimą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo arba kurių neigiamas poveikis aplinkai yra mažesnis nei alternatyvių produktų ar technologijų.

 

Pareiškėjaine pramonės srityje ir ne trumpiau kaip 12 mėn. veiklą vykdantys SVV subjektai.

Vertinant projektą dėmesys bus skiriamas:

  • produkto naujumo lygiui;
  • privačių investicijų daliai;
  • projekto poveikiui aplinkai ir kt.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  1. Įrangos, įrenginių ir kt. turto įsigijimo išlaidos.
  2. Projekto vykdymo išlaidos (paslaugos ir darbo užmokestis).
  3. Informavimo apie projektą išlaidos.
  4. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.

 

Paraiškų teikimas – 2023 m. vasario 28 d., todėl kviečiame pradėti ruoštis ir pasinaudoti galimybę gauti finansavimą.

 

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

NPR – patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais!

+ 37061465612
samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKTI: