fbpx

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) programa „Pokytis“ atveria naujas galimybes Lietuvos verslams diegti inovatyvius sprendimus ir skatinti ekonomikos augimą. Kviečiame pramonės įmones pasinaudoti lengvatinėmis paskolomis gamybos procesų optimizavimui ir skaitmeninimo technologijoms. Tai puiki galimybė atsinaujinti įrangas bei didinti darbo našumą investuojant į pažangias technologijas.

Kvietimo biudžetas siekia beveik net 150 mln. eur. (Vilniaus apsk. 100 mln.; ne Vilniaus apsk. 50 mln.)

Paskolos suma – iki 10 mln. eur. ir ne daugiau nei 75 proc. projekto išlaidų. Pareiškėjai turi patys prisidėti 25% projekto išlaidų iš savo lėšų ar kitų finansavimo šaltinių (bent 10 proc. privaloma nuosavomis lėšomis).

Tinkami pareiškėjai: pramonės įmonės (EVRK B ir C sekcija)

Paskolos terminas – 120 mėn., esant poreikiui gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei iki 180 mėn.

Palūkanos – kintamos palūkanos, kurių dydis priklauso nuo rizikingumo lygio.

Finansuojamas pramonės įmonių gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas: Projektu diegiama gamybos procesų įranga, kuri apima ir vidinę gamybinę logistiką, su bent viena skaitmenine technologija (pvz., robotikos technologijos; dirbtinio intelekto sprendimai; automatika ir automatizavimo technologijos pramonei; informacinių komutacinių tinklų diegimas; išmaniųjų sensorių, valdiklių, daiktų interneto sistemų diegimas; įmonės išteklių valdymo sistemos diegimas (ERP). 

Investicija į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su: a) esamos įmonės pajėgumų didinimu, b) įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba c) esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu pakeitimu. 

Pagrindiniai reikalavimai:

1. Numatytos investicijos turi atitikti Technologinio audito išvadas. Paskola gali būti suteikiama tik tai gamybos procesų įrangai su skaitmeninimo technologijomis, kuri bus rekomenduota pateiktoje Technologinio audito išvadoje. Su paraiška įmonės turi pateikti atliktą Technologinį auditą.

2. Užstatas: Paskolos lėšomis finansuojamas ilgalaikis turtas arba kitas INVEGAI priimtinas lygiavertis ilgalaikis turtas (t. y. ne mažesnės vertės nei Paskolos lėšomis finansuojamas turtas) turi būti įkeistas INVEGOS naudai.

3. Vilniaus apsk. įmonės privalo prisidėti prie Sumaniosios specializacijos koncepcijos ir atitikti bent vieną jos prioriteto tematiką.

Dotacija – galima pasirinkti vieną variantą:

  1. Technologinio audito ir (arba) jo įgyvendinimo technologinės priežiūros išlaidų kompensacija 50 proc., bet ne daugiau 20 tūkst. eur.
  2. 10 proc. suteiktos paskolos sumos nurašymas, konvertuojant tą dalį į dotaciją.

Paraiškų teikimas atidarytas jau nuo 2024-04-23 ir bus stabdomas paskirsčius priemonei skirtą sumą, taigi kviečiame kreiptis į mus ir pasinaudoti finansavimo galimybėmis.

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

NPR – daugiametę patirtį turinti profesionalių konsultantų įmonė ES paramos klausimais!

+ 37061465612
samuelis.dicius@npr.lt

+ 370 699 25244
nerijus.juskaitis@npr.lt

SUSISIEKTI: