fbpx

Džiugios naujienos ieškantiems naujų finansavimo galimybių. Inovacijų agentūra paskelbė kvietimą, kurio metu siekia skatinti investicijas į prekės ženklo vystymą, produkcijos dizainą bei procesų inovacijas.

Netechnologinės inovacijos – tai inovacijos, kurios nepriskiriamos technologinėms inovacijoms ir apima prekės ženklo, originalaus dizaino sukūrimą ir diegimą, organizacinių ir verslo proceso inovacijų diegimą.

Galimi pareiškėjai:  mažos ir vidutinės įmonės – ne Vilniaus apsk.:

  • veikia ne trumpiau kaip 2 metus;
  • pajamos iš savo produkcijos ar paslaugų pardavimo per paskutinius metus 2 m. sudaro didžiąją dalį pajamų ir yra ne mažesnės kaip 75 000 eur. vidurkis.

Projekto veikla turi atitikti bent vieną MTEPI tematiką.

Finansavimo suma – iki 140 000 eur. 

  • 50 proc. finansavimas proceso ir organizacinių inovacijų diegimo veiklai – 100 000 Eur;

(Finansuojama personalo DU, išlaidos priemonėms, paslaugų įsigijimas)

  • 70 proc. finansavimas dizaino sprendimų sukūrimo ir produkto, kuriam buvo sukurtas arba pakeistas nauju dizaino sprendimas, prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai – 35 000 Eur;  prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai – 5000 eur.

*Procesų inovacijų diegimas – naujo arba reikšmingai patobulinto gamybos arba pateikimo būdo diegimas, įskaitant svarbius technologijų, įrenginių arba programinės įrangos pakeitimus, įmonės lygmeniu, be kita ko, panaudojant naujas arba novatoriškas skaitmenines technologijas arba sprendimus. 

*Organizacinių inovacijų diegimas – naujo organizacinio metodo taikymas įmonės lygmeniu, organizuojant darbo vietas arba išorės santykių srityje, be kita ko, panaudojant naujas arba novatoriškas skaitmenines technologijas. 

Šios apibrėžtys neapima: nedidelių pakeitimų arba patobulinimų, gamybinių arba paslaugų teikimo pajėgumų didinimo, įdiegiant papildomas gamybos arba logistikos sistemas, kurios yra labai panašios į jau naudojamas, procesų nebetaikymo, paprasto kapitalo pakeitimo arba padidinimo, pakeitimų, susijusių tik su gamyklos kainų kitimu, gamybos pagal užsakymą, lokalizavimo, reguliarių sezoninių ir kitų cikliškų pakeitimų, prekybos naujais arba iš esmės patobulintais gaminiais.

Paslaugos dizainas – remiantis klientų (vartotojų) patirtimi ir poreikiu sukuriamas priemonių rinkinys, įskaitant naują paslaugos teikimo schemą, kuris padeda tiems klientams (vartotojams) naudotis pilna paslauga, o verslui – paslaugą teikti efektyviau.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 24 mėn.

Atrankos balai:

  1. Iki 50 balų skiriama vertinant pareiškėjo kuriamų ir (ar) diegiamų originalių netechnologinių inovacijų skaičių.
  2. Iki 30 balų suteikiama projektams, kuriuose pareiškėjo nuosavo įnašo santykis su prašoma paramos suma bus didesnis.
  3. Iki 20 balų skiriama, nusimačiusiems didžiausias eksporto augimo prognozes pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo.

Paraiškų teikimas – iki 2024-04-29, todėl kviečiame pradėti ruoštis ir pasinaudoti galimybe gauti finansavimą.

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

 

NPR patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais:

+ 37061465612
samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKTI: