fbpx

Šiuo metu pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, Kultūros ministerija kviečia teikti paraiškas finansavimui – „Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas“. Paraiškas galima teikti jau nuo 2024 m. gegužės 2 d.

Finansuojamos veiklos

Kultūros paveldo objektų kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir panašioms reikmėms.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI: Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys – kultūros paveldo objektų savininkai ar valdytojai.

Galimi projekto partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

Didžiausia finansavimo suma – iki 750 000 eur.

Finansavimo intensyvumas – iki 85 proc.

Tinkamos finansuoti išlaidos – Kultūros paskirties pastatų, patalpų statybos ir/ ar tvarkybos išlaidos:

 • projektavimo paslaugų ir projekto ekspertizių atlikimas;
 • statybos ir/ar tvarkomieji statybos darbai – paprastasis remontas, kapitalinis remontas, rekonstravimas;
 • tvarkybos darbai – remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas.
 • statybos ir/ar tvarkomiesiems statybos ir/ar tvarkybos darbams atlikti būtinos inžinerinės paslaugos.
 • aplinkos (žemės sklypo, priklausančio pareiškėjui nuosavybės teise arba jo valdomam (patikėjimo teise, nuoma ar panauda)) tvarkymo išlaidos.
 • objekto įveiklinimui reikalingos naujos įrangos įsigijimas ir įdiegimas bei naujų baldų įsigijimas.
 • netiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos.

Atrankos kriterijai:

 • Projektui skiriamo finansavimo efektyvumas kultūros paveldo objekte. Lankomumo pokytis 2030 m. lankytojų skaičiaus pokytis lyginat su 2023 m. lankytojų skaičiumi. 

(Didesnis balas skiriamas pareiškėjams, kurių projektui skiriamo finansavimo efektyvumas bus didesnis, t.y. finansavimo poreikis reikalingas vienam papildomam lankytojui pritraukti  yra mažesnis).

 • Pareiškėjo prisidėjimas didesniu nuosavu indėliu.
 • Kultūros paveldo objekto reikšmė. Vertinama pagal objektui suteiktą statusą, kuris yra nurodytas Kultūros vertybių registre: 
  1. kultūros paminklas (nacionalinis reikšmingumo lygmuo), 
  2. valstybės saugomas objektas (regioninio reikšmingumo lygmuo), 
  3. savivaldybės saugomas objektas (vietinio reikšmingumo lygmuo).

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 36 mėn.

Kvietimas: iki 2024 m. rugpjūčio 30 d.

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

NPR – daugiametę patirtį turinti profesionalių konsultantų įmonė ES paramos klausimais!

 

LINA LUKMINAITĖ
mob. tel.: +37067435278
el. paštas: lina.lukminaite@npr.lt

SUSISIEKTI: