fbpx

Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė naują kvietimą įmonėms, darbuotojų įgūdžių lavinimui “Įgūdžiai MVĮ“, kuriam numatyta 7.5 mln. eur.

Projekto tikslas: Ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingus įgūdžius. Siekiant paskatinti perėjimą prie žiniomis grindžiamos ir didesnės pridėtinės vertės ekonomikos ir spręsti iššūkius, susijusius su pramonės pertvarka, planuojamos investicijos į žmogiškuosius išteklius, orientuotos į įvairių formų ir lygių specifinius mokymus (kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas), ypatingą dėmesį skiriant MVĮ darbuotojų skaitmeninių įgūdžių ugdymui ir tobulinimui.

Galima lavinti įgūdžius, kurie yra šiame sąraše.

Galimi pareiškėjai:  mažos ir vidutinės įmonės:

  • veikia ne trumpiau kaip 3 metus;
  • pajamos iš savo produkcijos ar paslaugų pardavimo per paskutinius 3 metus sudaro didžiąją dalį pajamų ir yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų (mažai įmonė) arba 145 000 eur. (vidutinei įmonė).

Finansavimo suma:

  • vidutinėms įmonėms iki 100 000 eur. 
  • mažoms įmonėms iki 40 000 eur.

Intensyvumas:

  • 50 proc. Vilniaus apsk.
  • 70 proc. ne Vilniaus apsk.

Projekte suplanuotos veiklos turi atitikti MTEPI prioriteto įgyvendinimo tematiką.

Atrankos balai:

  1. Iki 45 balų skiriama, kai numatomų mokyti darbuotojų dalis yra didesnė, bendrame įmonės darbuotojų skaičiuje.
  2. 25 balai, kai pareiškėjas yra pramonės įmonė.
  3. 15 balų, kai projektu numatoma mokyti specialiųjų poreikių turinčius darbuotojus.
  4. 15 balų, kai projekte suplanuotos mokymų veiklos atitinka „Informacinės ir ryšių technologijos“ tematiką.

Paraiškas galima teikti iki: 2024-02-05.

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

NPR patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais:

+ 37061465612
samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKTI: