fbpx

LR Ekonomikos ir Inovacijų ministerija gruodžio mėnesiui yra parengusi kvietimą iš “Naujos kartos Lietuva” programos – „Didinti energijos vartojimo efektyvumą (EVE) pramonės įmonėse“, kuria skatinama  didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse bei mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

 

Galimi pareiškėjai atitinka šiuos kriterijus: 

  • pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau nei 3 metus
  • vidutiniškai turi bent 145 tūkst. eur. apyvartos per paskutinius 2 metus.

 

Biudžetas – 35 mln.

Finansavimo suma – 75 000 – 900 000 eur.

Intensyvumas:

  • 65 proc. kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;
  • 55 proc. kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;
  • 45 proc. kai pareiškėjas yra didelė įmonė;

 

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra investicinės išlaidos, būtinos siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo gamybos/technologiniuose procesuose.

 

Svarbu!

  • Turi būti atliktas energijos vartojimo auditas ir pateiktos ataskaitos.

Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su paraiška pateiktame energijos vartojimo audito ataskaitoje (parengtoje ne anksčiau kaip prieš 2 m. iki paraiškos pateikimo) rekomenduojamas priemones.

  • Projektu siekiama bent 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginus su energijos vartojimo efektyvumo audite nurodytų bendru įmonės išmetamu kiekiu;

 

Atrankos kriterijai:

 

  • Projektu siekiama daugiau kaip 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginus su energijos vartojimo efektyvumo audite nurodytu bendru įmonės (pareiškėjo) išmetamu kiekiu; (60 balų)
  • Vertinamas santykis tarp pareiškėjo planuojamo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir prašomos finansavimo sumos; (20 balų)
  • Pareiškėjas yra pramonės įmonė, kurios metinis sutaupytos pirminės energijos kiekis yra didesnis. (20 balų)

 

Paraiškų teikimas – 2022 m. gruodžio pradžioje, todėl kviečiame pradėti ruoštis ir pasinaudoti galimybę gauti finansavimą.

 

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

 

NPR patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais:
+ 37061465612
samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKTI: