fbpx

„Milijardas verslui“: Naujos verslo plėtros galimybės su Invega finansine parama

INVEGA programa „MIlijardas verslui“ atveria naujas galimybes vystytis Lietuvos verslams: paskolos teikiamos projektams, kuriais siekiama investuoti į aplinkai draugiškas technologijas, žiediškumo didinimą, dekarbonizaciją, energijos vartojimo efektyvumą, mažaatliekių, pažangių, novatoriškų ir skaitmeninių technologijų diegimą, taip pat ir aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos pajėgumų plėtrą bei gynybos ir saugumo pramonę.

Investicijoms skirta paskola – kai paskolos dalis, skirta investicijoms finansuoti, sudaro ne mažiau kaip 51 proc., o likusi dalis gali būti skirta apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti.

Priemonė yra orientuota į didelius investicinius verslo projektus. Projektams, kurių investicijos atitiks priemonės „Pokytis“ sąlygas, prašomos paskolos dydis turės būti didesnis nei 10 mln. eur.

Paskolos suma – iki 250 mln. eur. ir ne daugiau nei 80 proc. projekto išlaidų. Pareiškėjai turi patys prisidėti 20% projekto išlaidų iš savo lėšų ar kitų finansavimo šaltinių (bent 10 proc. privaloma nuosavomis lėšomis).

Tinkami pareiškėjai: privatus juridinis asmuo (valstybė ir (ar) savivaldybė neturi daugiau nei 25 proc. akcijų).

Paskolos terminas – 180 mėn.

Palūkanos – kintamos palūkanos, kurių dydis priklauso nuo rizikingumo lygio.

Paraiškas galima teikti nuo balandžio 29 d., o paskolų sutartis pasirašyti iki 2026 m. birželio 30 d.

Priemonė bus įgyvendinama per Inovacijų skatinimo fondą. Trišalė sutartis bus pasirašyta Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos ir INVEGOS.

Reikalingų pateikti dokumentų sąrašas:

1. Paraiška, kuri pildoma ir teikiama internetu, prisijungus prie sistemos.
2. Įmonės vadovą ir įgaliotą asmenį identifikuojantys asmens dokumentai.
3. Aktuali įmonės ir valdymo struktūra, t. y. nuosekli informacija apie visus įmonės ir valdymo struktūros lygmenis, taip pat visus įmonės nuosavybės ir valdymo struktūros lygmenyse esančius fizinius bei juridinius asmenis.
4. Laisvos formos dokumentas, kuriame nurodyti verslo subjekto ir su juo susijusių įmonių ryšiai.
5. Užpildyta ir pasirašyta atitikimo Reikšmingos žalos nedarymo principui vertinimo anketa (deklaracija).
6. Einamųjų finansinių metų tarpinį paskutinio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.
7. Verslo planas.
8. Verslo subjekto valdymo organo sprendimas dėl nutarimo projekto įgyvendinimui skirti būtiną sumą.
9. Veiklos (finansinių) duomenų detalizacija.
10.Trys atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymos iš skirtingų finansų įstaigų (tiesioginių paskolų atveju iki sutarties pasirašymo).
11. Privataus finansuotojo ketinimo dalyvauti projekte raštas, jei privatus finansuotojas ketina suteikti paskolą.
12. Kiti dokumentai, atsižvelgiant į projekto specifiką.

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

NPR – daugiametę patirtį turinti profesionalių konsultantų įmonė ES paramos klausimais!

SAMUELIS DIČIUS
mob. tel.: +370 614 65612
el. paštas: samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKTI: