fbpx

Susisiekimo ministerija pradeda įgyvendinti inovacijų skatinimo programą „Sandbox“, kuriai jau paskelbtas atviras kvietimas teikti paraiškas  bei gauti iki 3 mln. eur. finansavimą projektui.

Ši programa siekia skatinti skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, kūrimą, testavimą ir vystymą.  Skaitmeniniai sprendimai gali būti skirti įvairių sektorių (susisiekimo, pramonės, sveikatos, žemės ūkio, energetikos, aplinkos, švietimo, socialinės apsaugos ir kt.) skaitmenizacijai didinti, praktiškai pritaikant ir diegiant pažangius technologinius sprendimus kaip:

 • autonominis transportas, 
 • bepiločiai orlaiviai (dronai), 
 • daiktų internetas, 
 • virtuali realybė, 
 • 5G ryšiu paremta robotizacija ar automatizacija ir kt.,
 • transporto važtaraščių ir darnaus judumo duomenų valdymo bei 
 • bendros bilietų sistemos, transporto lengvatų skaitmenizavimo sprendimai ir kt.

Prioritetas technologiniams sprendimams, kurių nauda numatoma transporto sektoriui bei konsorciumams, kurių sudėtyje bent vienas iš partnerių yra studijų institucija.

Kvietimo biudžetas – 23.5 mln. eur.

Tinkami pareiškėjai: 

 • Privatūs juridiniai asmenys
 • Mokslo ir studijų institucijos

Galimi partneriai

 • Privatūs juridiniai asmenys
 • Mokslo ir studijų institucijos
 • Biudžetinės įstaigos, savivaldybių administracijos ir kitos viešojo sektoriaus įstaigos (šiems juridiniams subjektams finansavimas neskiriamas)

Pareiškėjo pajamos iš jo paties sukurtų prekių ar paslaugų pardavimo Lietuvos Respublikoje per praėjusius metus turi sudaryti ne mažiau kaip 200 000 eur.

Finansavimo intensyvumas:

 • 50% Mokslinių tyrimų veikloms (TRL 2-6) 
 • 25% Eksperimentinė plėtra (TRL 6-9) 

Padidinimas:

+10% vidutinėms įmonėms (50-250 darbuotojų; 10 – 50 mln. apyvartos)

+20% labai mažoms ir mažoms įmonėms (iki 50 darbuotojų ir 10 mln. apyvartos)

+15% partnerio įtraukimą

Tinkamos išlaidos: Personalo DU, Prekių, Paslaugų, Ilgalaikio turto, Netiesioginės išlaidos.

Atrankos kriterijai:

  • Balai suteikiami, kai kuriamų inovatyvių skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, nauda numatoma transporto sektoriui. (20)
  • Balai suteikiami projektams, kuriuose yra aukštesnis TPL projekto parengtumo lygis projekto pradžioje. (20)
  • Balai suteikiami projektams, kuriuose planuojamas vėlesnis TPL projekto parengtumo lygis projekto pabaigoje.  (10)
  • Balai suteikiami už papildomą nuosavų lėšų dalį, t. y. kai prisidedama didesne nuosavų lėšų dalimi nei minimali procentinė dalis. (15)
  • Balai suteikiami projektams už pareiškėjo arba partnerio (-ių) patirtį, įgyvendinant MTEP veiklas ir dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose. (15)
  • Balai suteikiami projektui, kurio konsorciume bent vienas iš partnerių, dalyvaujančių įgyvendinant MTEP veiklą (-as), yra mokslo ir studijų institucija. (10)

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

NPR patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais:

+ 37061465612
samuelis.dicius@npr.lt

SUSIEKTI: