fbpx

[Pasibaigęs] Projekto paraiškos rengimo paslaugų pasiūlymas pagal priemonę „Naujos galimybės LT“

Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 28 d. Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansavimui projektams pritraukti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės LT“. Pagrindinis priemonės „Naujos galimybės LT“ tikslas – paskatinti MVĮ kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Pretenduoti į šios priemonės finansavimą turi teisę MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu 3 finansinius metus), kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė, – ne mažesnės negu 250 000 Eur. MVĮ bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų turi sudaryti pačios MVĮ pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas, vertinant pagal pareiškėjo pateikto patvirtinto paskutinių ataskaitinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio informaciją. Finansuojama veikla: pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Tinkamos išlaidos:

  • stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje tarptautinėje parodoje, tarptautinės parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta tarptautinė paroda, išlaidos
  • projekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo užmokesčio (organizuojant dalyvavimą parodoje) išlaidos.

Didžiausia galima finansavimo suma vienam projektui –  45 000 Eur, mažiausia – 5 000 Eur. Finansavimo intensyvumas – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Paraiškas „Eco-inovacijos LT+“ įmonės gali teikti iki kovo 4 d. 24 val. UAB „Nacionalinių Projektų Rengimas“ – projektų rengimo ir valdymo ekspertų komanda, turinti ilgametę patirtį (nuo 2007 m.) ES projektų rengime ir įgyvendinime. Galime suteikti profesionalias paslaugas visuose projekto vykdymo etapuose. Mes padėsime Jums parengti Jūsų projekto paraišką, sumodeliuosime verslo planą ir padarysime viską, kas mūsų rankose, kad Jūsų projektas gautų finansavimą bei būtų sėkmingai įgyvendintas! Projekto paraiškos parengimo kaina – nuo 1000 Eur + PVM Kviečiame susisiekti su mumis ir aptarti Jūsų idėją ir jos galimybes kartu!

Menu