fbpx

Informuojame, kad š. m. gruodžio 10 d. Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansavimui projektams pritraukti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Eco-inovacijos LT+“.

Pagrindinis priemonės „Eco-inovacijos LT+“ tikslas – skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Pretenduoti į šios priemonės finansavimą turi teisę labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

Finansuojamos veiklos: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).

Didžiausia galima finansavimo suma vienam projektui –  1 500 000 Eur, mažiausia – 50 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas – 35-45 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškas „Eco-inovacijos LT+“ įmonės gali teikti iki balandžio 10 d. 16 val.

UAB „Nacionalinių Projektų Rengimas“ – projektų rengimo ir valdymo ekspertų komanda, turinti ilgametę patirtį (nuo 2007 m.) ES projektų rengime ir įgyvendinime. Galime suteikti profesionalias paslaugas visuose projekto vykdymo etapuose. Mes padėsime Jums parengti Jūsų projekto paraišką, sumodeliuosime verslo planą ir padarysime viską, kas mūsų rankose, kad Jūsų projektas gautų finansavimą bei būtų sėkmingai įgyvendintas!

Projekto paraiškos ir verslo plano parengimo kaina – nuo 2900 Eur + PVM

Kviečiame susisiekti su mumis ir aptarti Jūsų idėją ir jos galimybes kartu!

Menu