[Pasibaigęs] Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 09.1.2-CPVA-K-722 „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“

Informuojame, kad Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas siekiu padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, investuojant į profesinio mokymo įstaigų infrastruktūrą. Remiamos veiklos – infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius profesinio mokymo įstaigose, plėtra (finansuojamas ne mažiau kaip vieno ir ne daugiau kaip trijų kokybiškam profesinio mokymo programų paketų įgyvendinimui reikalingos įrangos, įrenginių,  kito turto įsigijimas ir statybos darbų atlikimas). Galimi pareiškėjai – valstybinės profesinio mokymo įstaigos, kuriose Ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas. Negali būti finansuojamos profesinio mokymo įstaigos, kurios gavo finansavimą pagal 09.1.2-CPVA-V-721 priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“. Planuojama finansavimo suma – 22 170 164,00 eur. Skiriama suma – 500 000,00 eur.

Paraiškos turi būti pateiktos CPVA iki 2019 m. liepos 29 d.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu