Informuojame, kad paskelbtas kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ” žalios pramonės inovacijų srityje!

Tinkami pareiškėjai:

  • MVĮ;
  • didelės įmonės, kai valstybės valdoma dalis sudaro ne daugiau kaip 25 proc. –  TIK veiklai „Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas ir komercinimas“;

Remiamos veiklos:

–  Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas ir komercinimas – investicijos būtų skirtos projektams, kurių metu vystomi pvz., nauji bio-grįsti produktai, biotechnologijos,  nauji produktai iš antrinio panaudojimo žaliavų, aplinkosauginės technologijos arba nauji informacinių technologijų produktai ar technologijos, skirti gamybos procesams modernizuoti, mažinant jų neigiamą poveikį aplinkai (pvz., skaitmeninimas, automatizavimas, robotizavimas

– Naujų produktų ar technologijų diegimas – investicijos būtų teikiamos naujų produktų ar technologijų diegimui (pvz., modernizuojant esamas gamybos linijas, kuriuos įdiegus mažėtų anglies dioksido išmetimai, energijos sąnaudos, būtų skatinama beatliekinė gamyba, antrinis atliekų panaudojimas).

Tinkamos išlaidos:

– Ilgalaikis turtas.

– Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos.

– Komandiruotės ir kelionės (tinkamos tik veiklai „Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas ir komercinimas“).

– Darbo užmokestis (tinkamos tik veiklai „Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas ir komercinimas“).

– Netiesioginės išlaidos.

Finansavimo dydis:

-Nuo 10 000 Eur iki 2 000 000 Eur 

Finansavimo intensyvumas:

-Nuo 25% iki 80% – priklauso nuo veiklų

Jei susidomėjote, susisiekite – aptarsime Jūsų galimybes maksimizuoti šansus gauti finansavimą!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu