Informuojame, kad mokslo inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), 2018-04-30 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansavimui projektams pritraukti, skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbus įmonės viduje. Finansuojamos veiklos – švietimas ir mokslas bei moksliniai tyrimai ir inovacijos. Remiamos veiklos – inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas, tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose labai mažose įmonėse, mažose įmonėse, vidutinėse įmonėse, inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas.

Pretenduoti į šios priemonės finansavimą turi teisę – SVV subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos, SVV subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos, žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 48 999,47 Eur. Kvietimui numatytas finansavimas 2 000 000,00 Eur.
Paraiškos turi būti pateiktos MITA iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu