Pasiketimai E-Verslo modelis COVID-19 projekte – nuo šiol vadinsis  “E-komercijos modelis COVID-19”. Šiuo metu vyksta projekto kriterijų derinimas bei artimiausiu metu jie bus paskelbti viešajam aptarimui.

2021 m. II-ajį ketvirtį įmonėms, galvojančioms apie E-komercijos modelių diegimą savo veikloje yra planuojamas konkursinis kvietimas (truksiantis ne mažiau 30 d., kurio metu bus renkami balai ir sudaroma geriausiųjų eilė) teikti paraiškas negrąžintinai paramai gauti.

Kvietimo biudžetas: 40 000 000 eurų.

 

  • Priemonė skirta padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), galvojančioms apie E-komercijos modelių diegimą savo veikloje. Siekiama, kad šių projektų metu įmonėms lengviau pavyktų perorientuoti verslo procesus, juos suskaitmeninti ir koncentruotis į klientų savitarnos sprendimus.

Remiamos veiklos:

 

  • Klientų savitarnos/platformos vystymo sprendimai e. parduotuvėse;
  • Išteklių valdymo sistemos integravimas į elektroninės prekybos/nuomos platformų sprendimus;
  • Gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimai.
  • Verslo procesų automatizavimo, skaitmenizavimo sprendimai.

Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios iš pačios pagamintos produkcijos ir / ar suteiktų paslaugų vidutinės metinės pardavimo pajamos per 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų.

Prioritetas projektams:

 

  • „Ekonomikos atsigavimas ir atsparumo didinimas COVID-19 krizės metu“ – vertinama ar dėl pandemijos sukeltų padarinių ir veiklų apribojimų įmonių apyvarta sumažėjo – prioritetas labiausiai nukentėjusiems.s

Prioritetas suteikiamas tiems projektams, kurie turės didesnį pajamų augimo potencialą. Aukštesnis įvertinimas – numačiusiems didesnį pajamų padidėjima per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos.

SUSISIEKITE:

 

 

 

 

 

Menu