fbpx

Pagaliau paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę “Kūrybiniai čekiai COVID19”!

 

Remiamos veiklos – paslaugos ar produkto dizaino kūrimas bei rinkodaros išlaidos.

Finansavimo suma – nuo  20 000 EUR iki 70 000 EUR.

Paramos dalis – iki 75 proc.

Paskubėkite susisiekti su mumis, nes paraiškos priimamos iki rugpjūčio 31 d.!

 

Remiamos veiklos:

  • Gaminių ar paslaugų dizaino sprendimų sukūrimas/vystimas ir diegimas.

Dizaino tyrimo, dizaino konepcijos idėjos parengimo ir jos detalizavimo, maketo, vizualizacijos ar eskizo sukūrimo paslaugų pirkimo išlaidos.

  • Dizaino vystymo išlaidos, reikalingos kūrimui, trūkumų šalinimui, išbandant gaminį pagal naują dizainą, pavyzdžio gamyba ar paslaugos teikimo schemos (prototipo) testavimas.

(gamybos technologo, testuotojo, produkto vystymo vadovo ir pan. projekto vykdytojo darbuotojų – DU išlaidos)

Rinkodaros inovacijų išlaidos:

Turi būti skirtos produktui/paslugai, kuriam buvo kuriamas ir diegiamas naujas dizainas.

  • Rinkodaros socialiniuose tinkluose išlaidos (Social Media Marketing);
  • Video reklamos sukūrimo ir viešinimo internete išlaidos;
  • Mobiliosios rinkodaros išlaidos;
  • Reklamos internetiniuose portaluose išlaidos (reklaminių skydelių (angl. Banners), reklaminių straipsnių išlaidos);
  • Turinio rinkodaros išlaidos (internetiniai dienoraščiai (angl. blogs), el. knygos ir kt. el. leidiniai, nuotraukos, instrukcijos ir vadovai).

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėn.

Gali būti pradėtas įgyvendinti 3 mėn. iki paraiškos teikimo dienos, tačiau išlaidos yra patiriamos pareiškėjo rizika.

Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip 1 m. Metinė apyvarta iš savo pačios pagamintos produkcijos ir / ar suteiktų paslaugų yra ne mažesnė kaip 50 000 eurų (skaičiuojamas paskutinių 3 m. pardavimo pajamų vidurkis arba per laikotarpį nuo įregistravimo dienos, jeigu įmonė veikia trumpiau).

  • Paslaugas turi teikti vieno iš labiausiai dėl COVID-19 nukentėjusio – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus fiziniai asmenys ar įmonė.[1]

 

Prioritetas ir vertinimas projektams:

  • Vertinama ar dėl įsigaliojusios valstybės lygio ekstremaliosios COVID-19 situacijos ir veiklų apribojimų įmonių apyvarta sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.

(vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta).

  • Prioritetas suteikiamas didesnį pajamų augimo potencialą nusimačiusioms įmonėms.

Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir paskutinės finansinės atskaitomybės (2020 m.).

[1]

Kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) veiklų pavadinimas EVRK 2 kodas  
   
Audiovizualinės medijos    
Kompiuterių programavimo veikla 62.01    
Kompiuterinių žaidimų leidyba 58.21    
Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas 59.12    
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba 59.11    
Radijo programų transliavimas 60.10    
Kino filmų rodymas 59.14    
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba 59.20    
Televizijos programų rengimas ir transliavimas 60.20    
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas 59.13    
Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla 70.21    
Naujienų agentūrų veikla 63.91    
Reklamos agentūrų veikla 73.11    
Fotografavimo veikla 74.20    
Scenos pastatymų veikla 90.01    
Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla 90.02    
Dizainas, projektavimas, leidyba    
Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba 32.12    
Specializuota projektavimo veikla (pramoninis, grafinis, interjero dizainais, modeliavimas) 74.10    
Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba 32.13    
Meninė kūryba 90.03    
Architektūros veikla 71.11    
Knygų leidyba 58.11    
Laikraščių leidyba 58.13    
Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba 58.14    
Kita leidyba 58.19    
Vertimo raštu ir žodžiu veikla 74.30    
Kitos KKI veiklos: turizmas, švietimas    
Ekskursijų organizatorių veikla 79.12    
Atrakcionų ir teminių parkų veikla 93.21    
Muziejų veikla 91.02    
Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas 91.03    
Meno įrenginių eksploatavimo veikla 90.04    
Bibliotekų ir archyvų veikla 91.01    
Kultūrinis švietimas (menų mokyklų veikla) 85.52    
Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.61    
Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.62    
Muzikos ir vaizdo įrašų  mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.63    
Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba 47.78.10    
Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba 47.79.10    
Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma 77.22    
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72.20    

SUSISIEKITE:

 

 


 

 

Menu