fbpx

Birželio mėn. yra numatomas konkursinis kvietimas teikti paraiškas negrąžintinai paramai gauti pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“
Kvietimo biudžetas: 7 700 000 eurų.

Finansavimo suma: iki 100 tūkst. eur.  (jei prašoma ir dizaino, ir rinkodaros sprendimams)

  • Priemonė skirta MVĮ, kurios jau veikia ir, siekdamos konkurencinio pranašumo, yra pasirengusios investuoti į originalių paslaugų sprendimų kūrimą, tobulinimą ir diegimą, prekių ir paslaugų dizainą.

Remiamos veiklos:

  • Inovatyvaus dizaino ir rinkodaros sprendimai.
  • Skatinama diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos procesuose ir (arba) paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką. Originalus produktų sprendimas – tai kūrybinės veiklos rezultatas, suteikiantis esamam gaminiui arba paslaugai naujas charakteristikas, įskaitant rinkodaros sprendimus.

Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip 1 m. Metinė apyvarta iš savo pačios pagamintos produkcijos ir / ar suteiktų paslaugų yra ne mažesnė kaip 50 000 eurų (skaičiuojamas paskutinių 3 m. pardavimo pajamų vidurkis arba per laikotarpį nuo įregistravimo dienos, jeigu įmonė veikia trumpiau).

  • Paslaugas turi teikti vieno iš labiausiai dėl COVID-19 nukentėjusio – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus fiziniai asmenys ar įmonė.[1]

 

Pareiškėjas su paraiška turi su kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančiu fiziniu asmeniu ar įmone sudarytą darbo arba paslaugų teikimo sutartį (gali būti preliminarioji paslaugų teikimo sutartis, taip pat gali būti ir įmonės darbuotojas, jei turi pakankamą kvalifikaciją).

Prioritetas projektams:

  • Vertinama ar dėl įsigaliojusios valstybės lygio ekstremaliosios COVID-19 situacijos ir veiklų apribojimų įmonių apyvarta sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.

(vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta).

  • Prioritetas suteikiamas didesnį pajamų augimo potencialą nusimačiusioms įmonėms.

Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir paskutinės finansinės atskaitomybės (2020 m.).

[1]

Kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) veiklų pavadinimas EVRK 2 kodas  
   
Audiovizualinės medijos    
Kompiuterių programavimo veikla 62.01    
Kompiuterinių žaidimų leidyba 58.21    
Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas 59.12    
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba 59.11    
Radijo programų transliavimas 60.10    
Kino filmų rodymas 59.14    
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba 59.20    
Televizijos programų rengimas ir transliavimas 60.20    
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas 59.13    
Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla 70.21    
Naujienų agentūrų veikla 63.91    
Reklamos agentūrų veikla 73.11    
Fotografavimo veikla 74.20    
Scenos pastatymų veikla 90.01    
Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla 90.02    
Dizainas, projektavimas, leidyba    
Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba 32.12    
Specializuota projektavimo veikla (pramoninis, grafinis, interjero dizainais, modeliavimas) 74.10    
Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba 32.13    
Meninė kūryba 90.03    
Architektūros veikla 71.11    
Knygų leidyba 58.11    
Laikraščių leidyba 58.13    
Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba 58.14    
Kita leidyba 58.19    
Vertimo raštu ir žodžiu veikla 74.30    
Kitos KKI veiklos: turizmas, švietimas    
Ekskursijų organizatorių veikla 79.12    
Atrakcionų ir teminių parkų veikla 93.21    
Muziejų veikla 91.02    
Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas 91.03    
Meno įrenginių eksploatavimo veikla 90.04    
Bibliotekų ir archyvų veikla 91.01    
Kultūrinis švietimas (menų mokyklų veikla) 85.52    
Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.61    
Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.62    
Muzikos ir vaizdo įrašų  mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.63    
Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba 47.78.10    
Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba 47.79.10    
Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma 77.22    
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72.20    

 

 

SUSISIEKITE:

 

 


 

Menu