Artimiausiu metu, 2020 m. I ketvirtį, Lietuvos verslo paramos agentūra planuoja paskelbti “Eco-inovacijos LT+” bei “Pramonės skaitmeninimas LT” kvietimus.

Abi priemonės nėra naujos šiame laikotarpyje, todėl kas bus finansuojama aišku jau dabar.

Pagal “Eco-inovacijos LT+” numatoma finansuoti investicijas į įrenginius ir technologijas, kurias įdiegus mažėja ūkinės veiklos poveikis aplikai. Bus paskirstyta net 87 mln. Eurų. Tai vienas didžiausių kvietimų besibaigiant 2014-2020 m. laikotarpiui.

“Pramonės skaitmeninimas LT” priemonė nukreipta finansuoti šias veiklas: 1) pramonės labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) technologinio audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos); 2) pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas. Bus paskirstyta taip pat didelė suma – 40,5 mln. eurų.

Verslininkai bei įmonių vadovai turėtų atkreipti dėmesį į šias priemones, nes jos bus vienos paskutinių šiame finansavimo laikotarpyje. Taip pat patartina pasitarti su konsultantais dėl vykdomų veiklų atitikties minėtoms priemonėms. Dažnai pasitaiko, kad verslininkai vykdydami savo projektus net neįtaria, kad vykdoma veikla gali būti priskiriama finansuotinoms veikloms ir taip praranda šansą dalį išlaidų kompensuotis ES investicijomis. Todėl kviečiame kreiptis dėl šių ar kitų ES investicijų priemonių. Mielai suteiksime nemokamas konsultacijas visais ES lėšomis finansuojamų projektų klausimais.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu