fbpx

Informuojame, kad Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimus Nr. 1 ir Nr. 2 teikti paraiškas finansavimui gauti pagal ES investicijų priemonę „Eksperimentas“, kur planuojama paskirstyti 72,7 mln. eurų ES investicijų.

Pažymėtina, kad ši priemonė yra viena paskutiniųjų tokios apimties priemonių numatomų šiame 2014-2020 m. ES investicijų laikotarpyje, todėl verslininkai turėtų suskubti ir aktyviai dalyvauti tiekiant paraiškas, nors dažnas net nežino, kad jo vykdoma veikla atitinka remiamą pagal priemonę “Eksperimentas”.

Priemonė “Eksperimentas” beveik atkartoja anksčiau buvusią “Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai” priemonę, kur buvo remiama MTEP.

Priemonės tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Pagal Aprašą remiama veikla – 1) MTEP; 2) įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose; 3) naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos (ši veikla galima tik pagal kvietimą Nr. 1).

Paprastai kalbant, priemonės lėšomis galima finansuotis darbuotojų, kurie vykdo MTEP veiklas darbo užmokestį, įsigyti MTEP būtinų paslaugų ar infrastruktūros (R&D padalinio, laboratorijos kūrimui konkrečiam MTEP projektui).

50 mln. eurų numatyta kvietimui Nr. 1, kuriame 15 mln. eurų skirta gyvybės mokslų projektams, o 35 mln. eurų – kitų sričių projektams.

Tuo tarpu kvietimas Nr. 2 orientuotas į regionuose veikiančias įmones. Pagal šį kvietimą bus paskirstyta 22,7 mln., t. y. po 2,27 mln. eurų kiekvienai apskričiai. Šiame kvietime negali dalyvauti Vilniuje ir Kaune ar šių miestų rajonuose veikiančios įmonės.

Pagal priemonės „Eksperimentas“ kvietimą galimi pareiškėjai – 1) privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); 2) viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos Aprašo 10.1 ir (ar) 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo suma – beveik 4,4 mln. eurų. Finansavimo intensyvumas – iki 80 proc., vykdant mokslinių tyrimų veiklą, ir iki 60 proc., vykdant eksperimentinės plėtros veiklą.

Paraiškas įmonės gali teikti iki 2020 metų vasario 17 dienos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu