fbpx

Informuojame, kad Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal ES investicijų priemonę „Dizainas LT“, kuriuo planuojama paskirstyti 1,5 mln. eurų ES investicijų.

Pagal priemonės „Dizainas LT“ kvietimą galimi pareiškėjai – MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Priemonės tikslas – paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą. Pagal Aprašą remiama veikla – netechnologinių inovacijų – originalių gaminių (paslaugų) dizaino sprendimų –sukūrimas ir (ar) diegimas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo suma – beveik 30 tūkst. eurų. Finansavimo intensyvumas – iki 75 proc.

Paraiškas įmonės gali teikti iki 2020 metų kovo 2 dienos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu