Informuojame, kad Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimus Nr. 4 ir Nr. 5 teikti paraiškas finansavimui gauti pagal ES investicijų priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, kur planuojama paskirstyti 3,3 mln. eurų ES investicijų.

Priemonės tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

Pagal Aprašą remiama veikla – AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Dažniausiai šios priemonės lėšomis yra finansuojama saulės jėgainių įrengimas.

1,65 mln. eurų numatyta kvietimui Nr. 1, pagal kurį finansuojami labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių projektai.

Tuo tarpu kvietimas Nr. 2 orientuotas į dideles įmones. Pagal šį kvietimą taip pat numatyta paskirstyti 1,65 mln. eurų ES investicijų.

Pagal priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ kvietimą galimi pareiškėjai – ne trumpiau kaip trejus metus veikianti pramonės įmonė, kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų), jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), jeigu pramonės įmonė yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo suma – 500 tūkst. eurų. Finansavimo intensyvumas – iki 60 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms, iki 50 proc. vidutinėms įmonėms ir iki 40 proc. didelėms įmonėms.

Paraiškas įmonės gali teikti iki 2020 metų balandžio 20 dienos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu