Modernių technologijų diegimu pagrįsta įmonės veiklos plėtra, gerinant kokybę ir darbo našumą biologinių preparatų gamyboje

Siekiant užtikrinti tolimesnę įmonės plėtrą, siekiama įgyvendinti gamybos pajėgumų plėtros ir modernizavimo projektą, kuris sudarys sąlygas padidinti vykdomos veiklos apimtis, optimizuoti esamus gamybos procesus. Projekto įgyvendinimo metu modernizuojami biologinių preparatų gamybos, kokybės užtikrinimo ir produkcijos sandėliavimo (produkcijos išpilstymo ir pakavimo) procesai. Gerinama plovimo, dezinfekcijos kokybė, optimizuojamas deguonies panaudojimas gamybos procese, patobulinama išpilstymo į kanistrus įranga, padidinamas plovimo-sterilizacijos našumas, sumažinamas produktų užterštumo pašaliniais mikroorganizmais ir jo utilizavimo gamybos metu atvejų kiekis.

Šis UAB “Bioenergy LT” projektas gavo finansavimą, pagal mūsų įmonės darbuotojų parengtą paraišką ir verslo planą pagal konkursinę priemonę 03.3.1-LVPA-K-850-01 “Regio Potencialas LT”.

2019 m.

Visas mūsų paslaugų asortimentas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu